dimarts, 25 d’octubre de 2011

¡GALILEO! Ja esta en orbita

Aquesta noticia ens parla que després de no haber pogut llançar els satel·lits del sistema de navegació europeu Galileo el passat dijous ara ja hi ha dos dels sate·lits que formaran aquest
que sistema de navegació. Aquestos satel·lits son els primers d'Europa que formaran part del
primer sistema de navegació europeu.
La seva posada en orbita s'ha degut ha terme posant els 2 satel·lits dis d'una capsula (anomenada
Fregat) dins del cohet Sauya que el posà en orbita a uns 23000 kilómetres d'altitud.El proces durà
qüasi 4 hores.
El problema que impedí el seu llançament el dijous fou que quan omplien el deposit van vore que
una de les valvules sofría un escap,però la fase per fí va poder ser finalitzada el dilluns 24 per el matí.
El projecte Galileo, ha sufrido molts anys de retrasos,ens oferira sistemes de posicionament molt millors que els de E.E.U.U. ,però haurem d'esperar fins a 10 anys per a que poguem utilitzar totes les posibilitats
del Galileo.