dissabte, 24 de setembre de 2016

Investigació exitosa sobre aqüífers marins en la UJI

Recentment, un grup d'investigadors sobre Plaguicides i Aigües de la Universitat de Castelló de la Plana han descobert, en l'ascens de la columna més gran d'aigües mediterrànies , com regenerar els aqüífers més sobreexplotats del litoral valencià.

El lloc estudiat es localitza entre de la Vall d'Uixó, Moncofa i Nules. El projecte d'investigació va comensar fa tres anys, amb el finançament de "The Coca-cola Foundation".
Resultat d'imatges de acuíferoL'objectiu d'aquest treball era trobar mètodes per a poder utilitzar els recursos hídrics costaners salinitzats. Segons diu Ariana Renau-Prunyonosa, investigadora del Grup d'Investigació de Recursos Hídrics de l'IUPA, van elegir aquest punt de la plana de Castelló perquè, com que la gent de la zona usa molt per a regar, l'aigua subterrània, cada vegada s'anava salinitzant més l'aqüífer i també per disposar de les infraestructures necessàries per a fer la recàrrega artificial.

Després d'estudiar durant dos anys el comportament d'aquestes aigües des de el punt hidrogeoqímic i hidromecànic, han pogut arribar a la conclusió que les reserves hídriques del Mediterrani es poden recuperar si es posa en marxa un nou mecanisme que donaria resultat aproximadament al cap de 20 anys de realitzar-lo. Aquest consistiria en fer retrocedir l'aigua del mar amb l'ajuda d'augmentar l'aportació d'aigua dolça.

Es podria dir que mitjançant la recàrrega artificial, al llarg dels anys milloraria la qualitat i quantitat de cabals subterranis per a l'ús agrícola.

Vídeo amb més informació:


Per a vore la font original, click aquí