dimecres, 27 de març de 2013

Es troben elements de control de la malaltia de Huntington


Notícia extreta de la revista 20 minutos.

Científics alemanys han trobat una sèrie d'elements els quals podrien controlar la malaltia de Huntington, una malaltia cerebral hereditària que causa trastorns de demència i que es causat per un efecte genètic específic en l’ADN.
Les seqüències d’ADN llargues en aquesta malaltia porten a terme canvis en la proteïna Huntigton i els errors en l’ADN. Aquesta proteïna es essencial per a la supervivència de l’organisme, si aquesta proteïna es defectuosa, les cèl·lules cerebrals poden morir.

 Els investigadors van analitzar la etapa de producció de proteïnes, en aquest pas una copia de l’ADN, l’ARN missatger es processat per les proteïnes. En el cas d’aquesta malaltia l’ARN missatger conté un elevat nombre de seqüències de CAG.

Seqüència d'ADN (bases nitrogenades enfrontades)

Dos investigadors, identificaren un grup de tres molècules que regula la producció d’aquesta proteïna.
Com a tractament es busca una forma de influir sobre aquest complet, per exemple mitjançant productes farmaceutics, es molt probable que afectara directament en la producció d’elements defectuosos de Huntingtin. No sols tractaria els símptomes sino també les causes de la malaltia.