dilluns, 21 d’octubre del 2013

El nostre TIC TAC...

  Un grup de científics de la universitat de Los Ángeles en Califòrnia, ha descobert un rellotge biològic en el nostre ADN. Aquest descobriment, els permet saber l'envelliment del nostre cos, així com també els pot proporcionar informació sobre el càncer i investigacions amb cèl·lules mares. Aquesta informació ha segut publicada el 21 d'octubre en el periòdic el Publico, i també en l'edició del Genome Biology.

   Els científics per descobrir aquest rellotge, es van centrar en la metilació. Van recollir al voltant d'unes 8.000 mostres de 51 tipus de teixits i cèl·lules de tot el cos, donant-se conte com l'edat afectava als diferents teixits i cèl·lules. Després es va concentrar en 353 marcadors que cavien amb l'edat i es troben presents a tot el cos.


   Mitjançant aquest experiment, van saber que l'edat del teixit mamari de les dones era més elevad que la de la resta del seu cos, concretament al voltant de tres anys més vell. Degut aquest fet, creuen que el càncer de mama és el més comú en les dones. De la matixa forma també explica la relació que hi ha entre el càncer i el nostre rellotge biològic.

   Els científics van analitzar també les cèl·lules mare pluripotents. Aquestes cèl·lules són capaces de formar qualsevol tipus de cèl·lula del cos i continuar dividint-se indefinidament. A més a més, van veure que durant el procés de transformació d'una cèl·lula d'una persona en una cèl·lula mare pluripotent reajustava el nostre rellotge.

  Mitjançant l'experiment van descobrir que podien retrocedir-lo, però el fet més interessant és si el rellotge biològic controla un procés que condueixs a l'envelliment. Si així és, el rellotge es convertirà en un biomarcador important per a l'estudi de nous tractaments per mantenir-nos sans i més jóvens. Finalment, van descobrir que la seua rapidesa depenia de l'edat de les persones. D'aquesta forma el seu funcinament és més ràpid quan som nounats i quan anem creixent i cap al voltant dels 20 anys es va fent cada volta més lent. 

Per veure la pàgina principal clica ací

Aquesta noticia és molt important, degut que en els próxims estudis sobre el rellotge biològic es podria saber com sorgeixen distints càncers com ara el de pit. I d'una forma més còmica es podria trobar la font de la joventud, ja que es podria arrelentir el proces de envelliment de les cèl·lules. Aquesta noticia la podem relacionar amb l'assignatura de biologia de segon i més concretament amb  el tema 5 de nucleòtids i àcids nucleics on parla sobre l'ADN.