dissabte, 29 d’octubre del 2016

El valor ecònomic que té un bosc

Una investigació realitzada per tot el món, aporta que la biodiversitat dels boscos esta al voltant d'entre els 166.000 i quasi 500.000 milions de dòlars a l'any, però aquesta xifra és bastant impressionant, ja que, el preu de mantindre els boscos és cinc vegades menor.


Per a realitzar aquest estudi han participat bastants investigadors de diferents països que s'han encarregat d'analitzar la relació entre el nombre d'espècies d'arbres i la productivitat d'aquests.
Espanya també ha participat en aquesta investigació, un investigador de la Universitat de Lleida va declarar que conéixer aquestes relacions era molt important per estimar econòmicament la biodiversitat, ja que, la seua pèrdua podria provocar l'augment de la vulnerabilitat en la població rural.


A més a més també serveix per a estimar el desenvolupament socioeconòmic de la població o la conservació biològica.
Els arbres proporcionen la major part de biodiversitat terrestre, però greus factors com ara la desforestació o el canvi climàtic posen en perill moltes espècies d'arbres.
Per realitzar aquest estudi s'ha treballat amb unes quasi 9.000 espècies d'arbres de tots els països que hi participen. Les parcel·les que han utilitzat per a l'anàlisi constitueix la major part de la biomassa terrestre, i per tant la biodiversitat millora la seua producció de biomassa.
La desforestació o la pèrdua d'espècies d'arbres que es troben en els boscos, pot desencadenar una disminució de l'emmagatzematge del carboni, la disminució de les reserves de fusta o la pèrdua d'ecosistemes boscosos. Per tant es pot establir una certa afinitat entre la diversitat d'arbres del bosc i el benefici econòmic que s'obté.
Aquest estudi estima que s'ha de valorar la biodiversitat, i les prioritats de conservar el bosc i les tàctiques de la gestió laboral, ja que depenent d'on es troben geogràficament, és a dir en un país o en un altre, suposa una major o menor pèrdua de productivitat.

Molts científics manifesten que la producció forestal augmentaria amb la mescla d'espècies, en canvi no s'hauria de fomentar els monocultius, perquè afavoreixen el col·lapse dels ecosistemes a causa de séquies, incendis...Ací esta l'enllaç de la notícia actual.