dimarts, 28 de febrer de 2012

Contaminació de les aigües a la província de Castelló (Concusió)

Encara ser veritat que per culpa de l'avanç de les ciències i tecnologies, l'ésser humà no ha fet més que anar a pitjor referint-nos a qualitat ambiental, també hi ha que dir que aquestes ciències serveixen per desgreujar els problemes de contaminació. En el cas de les aigües contaminades açí en la Comunitat Valenciana, un grup d'estudiants de les universitats UPV, UCV i UV, van presentar, en la semifinal d'un concurs de ciéncies europeu (iGEM), una técnica d'eliminació d'organismes patògens en les aigües contaminades, els quals poden produïr diferents enfermetats greus si es beu l'aigua que els conté. Aquesta técnica consisteix en l'ús de bactèries que modifiquen el pH de l'aigua acabant amb els organismes patògens. Per sort, una notícia com aquesta mostren que hi han científics que es preocupen de la contaminació en la Terra i utilitzen els seus coneiximents per fer un planeta més net.

1 comentari:

Delia Cerlinca ha dit...

La preocupación por el medio ambiente vista desde varios puntos siempre ha sido un tema ecológicamente muy importante a desarrollar. Esta noticia muestra una vez más el avance de la ciencia fomentada por los jóvenes estudiantes que han desarrollado una alternativa de desinfección del agua mediante unas bacterias que aprovecharán la luz para modificar el pH del medio.