dissabte, 17 de novembre de 2012

Solució per a la al·lèrgia de quimioterapia

L'Hospital Provincial de Castelló utilitza un procés anomenat dessensibilització per a aquells pacients de càncer que han donat una reacció al·lèrgica al rebre el tractament de quimioteràpia. Es recorre a aquest mètode quan el oncòleg decideix que és la millor opció per la cura del pacient.

Aquesta tècnica es basa en proporcionar dosis terapèutiques per via intravenosa al pacient en xicotetes quantitats, que es van ampliant progressivament per aconseguir una tolerància al medicament. La duració del procediment és entre 4 i 12 hores, mentre, el pacient es vigilat pel al·lergòleg per si es detecta algun inici de reacció desfavorable, i si es dona l'ocasió es tracta correctament fins aplicar les dosis necessàries del fàrmac. La primera sessió es realitza en les instal·lacions de la Unitat de Criteris, i si no hi ha complicacions s'aplica el Hospital de Día Oncológico.

Es va aprovar la creació d'un registre nacional de dessensibilitzacions, el primer del món, en el qual va contribuir el especialista doctor Borrás, qui ha realitzat més d'un centenar de dessensibilitzacions, i procés que només s'utilitza quan el pacient mostra símptomes d'una al·lèrgia greu a causa del tractament de quimioteràpia. Aleshores es suspèn el tractament i quan es confirma que la reacció es deguda al fàrmac subministrat, s'inicia la dessensibilització.

En la meua opinió és un avanç important, ja que sense aquest tractament aquelles persones que donen una reacció al·lèrgica a la quimioteràpia, no podrien trobar una cura al càncer, perquè el procediment més indicat per a ells era la quimioteràpia.


La notícia ha sigut extreta de ELMUNDO