dissabte, 3 de març del 2018

Perill dels pingüins rei

A finals del segle XXI més del 70% de pingüins rei perdran el seu hàbitat si no es veuen frenades les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Encara que els pingüins en aquests casos solen anar a zones australs, aquesta espècie de pingüins (rei) actuen de forma diferent. Ells sols es reprodueixen i crien als seus fills en les illes de l'Antàrtic que no tenen gel i aquest provoca una major dificultat quan volen migrar.

En el cas de les illes Crozet i Príncipe Eduardo si aquests gasos continuen emitint-se, el 49% perdrà el seu hàbitat en aquest segle i un 21% de les illes Malvinas, Kerguelen.

Diversos experts van realitzar un model de nínxol ecològic biofísic, que el que fa és recrear els canvis que van ocórrer en el passat i identificar les possibles àrees vulnerables en un futur.

Aquests experts afirmen que aquest model podria servir en altres espècies per a analitzar el seu futur.