dimecres, 25 d’abril de 2018

Nous gens sense funció


Noves investigacions realitzades a ratolins han aportat una certa  informació sobre l'origen dels gens, mitjançant l'ús de tècniques de seqüenciació massiva. Això ha donat a conéixer que existeixen un conjunt de proteïnes noves en el genoma del ratolí, però cal dir que els gens que codifiquen aquestes proteïnes s'haurien format en els últims milions d'anys, ja que no es troben en les espècies properes.
                                         Explicació de les tècniques de seqüenciació massiva

Imatge d'un gen

Es pensa que l'origen d'aquest gens és accidental, que provenen d'una mutació nova que s'ha produït en regions del genoma que estaven silenciades. Igual que els gens que coneixem, aquests també produeixen proteïnes però no realitzen cap funció, es pot dir que estan de prova. Algunes d'aquestes proteïnes poden desaparéixer amb el temps o adquirir una funció i aleshores es conservaran. 

A més aquest tipus de gens no tenen cap conseqüència negativa per a l'organisme.

Amb aquesta informació es creu que l'inici de la vida es deu a un procés similar, on s'haurien produït proteïnes a l'atzar que serien l'origen dels gens dels organismes, però la probabilitat de què una proteïna creada a l'atzar poguera realitzar una funció era molt petita. Però a causa de l'evolució, aquesta teoria és cada vegada més aceptada.

Aquesta investigació sembla molt interessant pel fet d'haver descobert que existeixen nous gens. Aquesta informació té una gran importància per a l'evolució de les espècies, perquè a causa de mutacions han donat lloc als gens de novo, les proteïnes del qual no tenen funció de moment però no se sap en un futur per a què poder servir.

Aquesta notícia està relacionada amb la part genètica del llibre de 2° de batxillerat. Aquesta notícia ha sigut publicada l'11 d'abril de 2018 per la revista SINC. Per llegir la notícia original cliqueu ací. La imatge hi ha sigut extreta ací.