diumenge, 1 d’abril de 2018

Les mitocòndries i la seua relació amb l'efectivitat dels tractaments cotra el càncer


Com bé es coneix, el càncer és un conjunt de malalties caracteritzades per el creixement incontrolat de determinats tipus cel·lulars que envaeixen l'organisme. Trobem el seu origen en les mutacions, és a dir, canvis o variacions produïdes al genotip de la cèl·lula. Normalment, aquestes mutacions recauran sobre els protoncogens els quals donaran lloc a oncogens. Aquestos últims amplifiquen els efectes dels protoncogens i començen a reproduïr la cèl·lula de forma desmesurada i continua.
L'altra causa, però menys comuna, és la desactivació dels gens supressores de tumors.


Cáncer en formació


Les contínues investigacions que s'estan realitzant al voltant del món ens estan apropant cada cop més a la cura definitiva per a aquesta malaltia, podent així evitar la gran quantitat de persones afectades per ella. Mentrestant, la quimioterapia i la radioterapia estan realitzant un paper força important en el seu tractament. Malauradament, no totes les persones hi responen amb eficàcia, és a dir, no totes les cèl·lules moren i poden tornar a regenerar el tumor.

Recentment, un treball realitzat pels investigadors del "Centro Nacional de Biotecnología del CSIC (CNB-CSIC)" amb la col·laboració de la "Universidad Autónoma de Madrid" i "los Hospitales de Torrevieja y Vinalopó" publicat per Nature Communications, diu que la sensibilitat d'una cèl·lula  a la quimioteràpia por estar condicionada per la quantitat de mitocondris que té aquesta i no per les variacions genètiques com fins ara es pensava.MitocondriaL'explicació a aquest fet recau en el desigual repartiment d'orgànuls mitocondrials en les cèl·lules filles tumorals. Els mitocondris contenen una serie de proteïnes apoptòtiques com el citocrom c que s'encarreguen d'induïr la mort cel·lular. Per tant, quants més mitocondris tinga una cèl·lula, més probabilitats hi haurà que responga favorablement al tractament.

Aquestes investigacions, encara en desenvolupament, permetran guiar els pacients a seguir un tractament o un altre segons els convinga.

Ací teniu l'enllaç a la notícia.1 comentari:

Rafa Dep.BioGeo ha dit...

Es pot observar com si bé la funció mes coneguda dels mitocondris es la respiracio cel·lular: C.de Preus, beta oxidaciö, c.t.e., etc; ací podem veure com també exerceix un paper molt important en l'apoptosi; i a més, veure com una molècula de la cte, també realitza altres funcions.
És tracta d'un estudi encara inicial,però que més endavant pot servir per a realitzar un atac més selectiu cap a les cèl·lules converses utilitzant com a diana els mitocondris amb alteracions en el citocrom c, o que tinguem una elevada presència al seu interior de moltes captases,.
Podem saber més en aquest enllaç mitocondrias y apoptosis