dijous, 11 d’octubre de 2012

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Es va realitzar un estudi en el qual reflexa que la majoria de la població espanyola està afectada per la inhalació d'aire contaminat, exactament un 94% segons l'Organització mundial de la Salut (OMS), en canvi, la legislació europea afirma que es un 22% la població perjudicada.

Les principals causes de la contaminació atmosfèrica al 2011, van ser: el trànsit rodat, les indústries de refineria i les centrals tèrmiques, que produeixen grans quantitats de gasos contaminants, sobre tot, diòxid de nitrogen, ozó troposfèric i diòxid de sobre.

Al 2011 es van reduir els nivells de contaminació degut a la baixada de l'ús de combustibles, la crisis i la millora dels motors. No obstant això, en la Unió Europea hi han 400.000 morts prematures anuals per la contaminació, les quals 20.000 es reconeixen a Espanya.


En la meua opinió deuríem de seguir buscant noves energies renovables, ja que si seguim així acabarem nosaltres mateixos amb la humanitat, i el medi. Per això, devem de ser respectuosos amb el medi i adoptar les mesures necessàries per contaminar el menys possible, com es reciclar.

Per més informació: EL MUNDO

2 comentaris:

María Mollón ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.
María Mollón ha dit...

He llegit el teu post i m'ha impactat ja que es traten d'unes dades molt elevades, jo com tú pense que és important trobar una millora el més prompte possible i continuant insistint a la gent sobre el reciclatge per a fomentar aquesta activitat.