diumenge, 14 d’octubre de 2012

Sis proteïnes afavoreixen el creixement i la metàstasi del càncer de pit


En la actualitat el càncer de pit, és un dels tumors més freqüents en Espanya, ja que cada any es donen uns 150.000 nous casos. Aquest tipus de càncer sol desenvolupar-se  en dones i amb menys freqüència en homes.

Un nou estudi realitzat per la revista Science Signalling, afirmen que han resolt una sèrie de punts decisius en quant al creixement del càncer de pit.
El primer d’ells, és que les proteïnes Vav2 i Vav3 actuen de forma coordinades en el creixement del tumor de pit.
El segon punt, és que a part de les proteïnes  Vav2 i Vav3, existeixen altres quatre proteïnes més (IIk, Inhibina bet A, Ciclooxigenasa i Tacstd 2) que quan s’inhibeixen provoquen la disminució del creixement del tumor i eliminen la metàstasi del càncer. 
S’estan plantejant que en un futur aquestes inhibicions poden utilitzar-se com diana terapèutica. Però de moment sols s’ha utilitzat en teràpies preclíniques.
Però es pensa que si els futurs fàrmacs són capaços d’inhibir estes proteïnes i no tenen afectes adversos en els pacients,  és procedirà a l’aplicació.
Alguns dels resultats sobre dianes terapèutiques ja han sigut patentats per la Universitat de Salamanca, el Consell Superior de Investigacions Científiques (CSIC) i el Centre de Investigacions Energétiques, Medioambientals y Tecnológiques (CIEMAT).

Teixit pulmonar amb metàstasi
Per veure la noticia completa: http://www.agenciasinc.es/Noticias/Seis-proteinas-favorecen-el-crecimiento-y-la-metastasis-del-cancer-de-mama


1 comentari:

Rafa Dep.BioGeo ha dit...

Podem veure com el coneixement de què és el que passa a nivell cel·lular, genètic, ens pot ajudar després a curar.
Bona notícia