dissabte, 30 d’abril del 2016

S'ha descobert un compost que reverteix els símptomes de l'Alzheimer o el Parkinson

Un estudi de cinc anys ha aconseguit identificar un compost que és capaç de revertir els símptomes de malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer o el Parkinson. De moment, els subjectes de l'experiment han sigut mosques de la fruita.

Els autors de l'estudi, un equip internacional de científics dirigit per la Universitat de Leicester, van descobrir que la inhibició dels enzims TDO i FMO millorava els símptomes de totes les mosques.

La raó és que augmentaven dels nivells del metabòlit de la via de quinurenina conegut com àcid quinurénico (KYNA), és capaç de contrarestar els efectes dels metabòlits tòxics en el sistema nerviós i per tant aliviar alguns dels símptomes de la neurodegeneració .
Esta noticia esta relacionada amb l'exposisió de biología humana del sistema nerviós.
mes informació aci