dilluns, 16 de novembre de 2009

L'Universitat de Sevilla ha desenvolupat nanopartícules de insulina per a administrar per via oral.


Un grup d'investigadors de la Universitat de Sevilla (US), encapçalat per Mercedes Fernàndez Arévalo, ha aplicat la nanotecnologia al camp farmacèutic per desenvolupar nanopartícules de insulina de lliberació prolongà per a administrar oralment.

Segons a afirmat Fernàndez Arévalo, les mol·lècules actives són molt importants, però igual d'important és la forma d'administrar-les. La insulina a de ser administrada per via parenteral(mitjançant una injecció). Açò suposa un greu problema per als pacents que han de ser tractats de per vida.

L'objectiu d'aquesta investigació seria la creació de micro i nanopartícules de mol·lècules biològiques com la insulina per a administrar-la per via oral i amb efectes terapèutics. Per a fer les nanopartícules, el grup d'investigadors ha utilitzat la tecnologia anomenada Flow Facusing, patentada pel grup del Departament de Ingenieria Energètica i Mecànica de Fluids de l'Escola superior de Enginyers Industrials de la US.

Aquesta metodologia permet introduir de manera prolongà gotes de tamany nano i micromètrics. Segons van afirmar els investigadors, les gotes estan formades per un polímer, la insulina i un dissolvent orgànic. Aquest dissolvent es va evaporant i les gotes es van solidificant; així s'obté la partícula sòlida.
El treball dels investigadors ha consistit en desenvolupar la formulació necessària per a obtimitzar les nanopartícules que han de ser homogènees.

Una vegada desenvolupades, aquestes s'han provat per via oral en animals i posteriorment es provaràn en humans.

L'Organització Mundial de la Salud(OMS), calcula que en l'any 2000, hi havia en el món 171 milions de diabètics i es preveu un augment de l'enfermetat per a 2030 de 366 milions. Les xifres que dona l'OMS per a Espanya en 2030 superaran els tres milions de diabètics. Açò implica que els afectats necessitaran una o diverses injeccions al dia. Imaginat un futur on pot existir una alternativa a l'administració parenteral, com és la via oral, amb l'augment de la qualitat de vida que açò suposa.

Per aquest motiu, aquesta investigació ha de seguir evolucionant i millorant ja que, pot facilitar la vida a molts diabètics i fer que la seua enfermetat siga més fàcil de tractar.


Açí podeu veure un vídeo sobre la diabètes i els seus tipus: