dissabte, 28 d’abril de 2012

Forta relació entre els gens i la vida de les neurones

En el desenvolupament del cervell, moltíssimes neurones moren si no estableixen les connexions adequades, la sinapsis. A més, l'activitat sinàptica represena un mecanisme fundamental en la supervivència de les neurones del cervell. Aquesta importància ve donada ja que la pèrdua d'aquesta activitat produeix la mort neuronal que es pot observar en enfermetats neurodegeneratives; com l'Alzheimer.
Un estudi realitzat per l'Institut de Neurociències de la UAB dirigit per José Rodríguez Álvarez , ha pogut descobrir amb exactitud els mecanismes mol·leculars implicats directament en la supervivència neuronal. S'ha determinat la forta relació que hi ha entre un gen i la supervivència neuronal. El treball realitzat identifica mitjançant un anàlisis de l'activitat gènica, varios gens la funció dels quals és regulada per aquesta activitat. Entre ells trobem el més important, Nurr1, el principal encarregat de la supervivència de les neurones. A més, els investigadors han conseguit descobrir que les neurones que tenen silenciada l'activitat d'aques gen acaben morint.

Aquesta investigació ha suposat el descobriment de la relació entre els dèficits sinàptics, i la neurodegeneració posterior; com en l'Alzheimer.
Un tema molt important i on es pot obsevar un altra de les funcions que tenen els gens i de l'importància d'elles.