dissabte, 28 d’abril de 2012

Estructura en 3D de l'encarregat de la destrucció de l'ARN defectuós

Un equip del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha realitzat un estudi que s'ha publicat en la revista Nature Structural & Molecular Biology, que determina per primera vegada l'estructura tridimensional d'un complex de set proteïnes que s'encarreguen de destruir l'ARN defectuós (que continga mutacions perjudicials).

L'ADN codifica l'informació necesària per a la síntesis de proteïnes, aquesta síntesis requereix un pas intermedi en el que l'informació genètica de l'ADN es transcrigui en forma de mol·lècula d'ARN, el que s'anomena ARN missatger.
Si aquestes mol·lècules d'ARN contenen mutacions, es produeix una lectura parcial de l'informació genètica, aleshores poden apareixer proteïnes perjucials. Aquestes mutacions són les responsables de molts desordres genètics, entre els quals podem destacar la fibrosis cística, distròfia muscular...
Les cèl·lules poseeixen un mecanisme per a detectar la presència d'aquestes mutacions presents en l'ARN missatger. Quan les localitza, posa en marxa un mecanisme de destrucció molt complex per evitar així la síntesis de proteïnes perjudicials. Aquest complex, implica una acció coordinada d'una àmplia llista de proteïnes entre les quals trobem MAGO, Y14, Btz, UPF1, UPF2, elF4AIII, y UPF3.

L'estructura desarrotllada pels investigadors aporta informació d'alguns dels mecanismes que formen part d'aquest procés de control. Per exemple, els ARN missatgers es troben "decorats" de proteïnes, les quals impideixen l'accés d'enzims que vulguen destruïr-les. Doncs, l'estructura explica com la proteïne UPF1 està preparada per avançar per l'ARN missatger eliminant les proteïnes que es troben unides a aquest, deixant-lo lliure de poder ser atacat. 

Aquest descobriment es molt important per a la ciència i es troba relacionat amb el temari de Biologia de 2n de Batxillerat.