dijous, 30 d’octubre de 2008

QÜESTIONARI DE L'EMPRENTA ECOLÒGICA


El quadern de l'alumne sobre "la sostenibilitat: el futur de l'illa"del Projecte APQUA del Departament d'Enginyeria Química de l'Universitat "Rovira i Virgili" de Tarragona, fa referencia a una adreça en Internet http://www.myfootprint.org en el que es pot contestar a un qüestionari per conèixer quina es l'EMPREMTA ECOLÒGICA que fem cadascú de nosaltres ara mateix.

En aquest qüestionari l'empremta ecològica es mesura en "hectàrees globals" com l'àrea de terreny que necessitem per a poder sostindre el nostre consum (aliments, energia,serveix,..) i per assimilar tots els nostres residus.
La empremta actual per habitant està calculada en 23'47 hectàrees globals, segons els autors de la web Redefining Progress.

Podria ser interessant completar aquesta informació amb comentaris de les diferents empremtes ecològiques que s'hagin trobat a l' aplicar el qüestionari.