diumenge, 19 de febrer del 2017

El nostre sistema immunitari i uns virus poden acabar amb el cáncer?

El càncer és una de les principals causes de mort en el món, ja que cada any mata al voltant de 8,2 milions de persones i sols el 30% dels casos hagueren pogut tindre remei. Sentim moltes coses sobre el càncer però que és exactament? Doncs bé, és una malaltia que causa que se desenvolupen una sèrie de cèl·lules perjudicials i on no han d'estar. A més a més, poden apareixen en qualsevol lloc del nostre cos, però els casos més comuns són al pulmó, fetge, estómac, colon i mama.
A causa de la gravetat d'aquest tema són molts els estudis que es realitzen per buscar solució.Fa poc, en Barcelona un grup de científics de Viroterapia Genètica del Càncer de l'institut d'Investigació de Bellvitge han descobert com redirigir el nostre sistema immunitari per a que ataque sols a les cèl·lules canceroses. Açò ho han fet gràcies a què han desenvolupat un vius oncològic modificat que pot secretar un BiTE específic contra la proteïna EGFR (adherida en la membrana de les cèl·lules canceroses.) quan va a infectar-la.
Podríem dir que és una espècie de teràpia dirigida, el científics guien al virus per a que, en lloc de produir refredats, gastroenteritis o conjuntivitis, ataquen a les cèl·lules del càncer. Aquest mètode és molt efectiu, ja que també queda demostrat en rates com el virus amb BiTE podia augmentar el nombre de limfòcits T en els tumors per a destruir-los. Aquests limfòcits el que fan és connectar-se de forma específica a determinades proteïnes que es troben en la membrana de les cèl·lules perjudicials de càncer per a  activar la cèl·lula T amb poder destructor.


Font de la foto
 Encara que no tot és tan fàcil, ja que el nostre propi sistema immunitari tendeix a atacar aquest virus també, els investigadors científics han hagut de saber també com dirigir-lo perquè els ajude a aquests virus a atacar la malaltia a la vegada.
Avui en dia aquests científics continuen investigant en nous projectes com el de trobar la forma d'obtenir un virus que ajude a la destrucció dels fibroblasts de l'estroma
tumoral.

Des del meu punt de vista crec que si tot continua així i hi ha tanta gent professional amb ganes de descobrir cures per al càncer, finalment ho aconseguiran, ja que aquest àmbit està avançant considerablement. Per una altra part, crec que no sols s'haurien de centrar únicament en el cànser, ja que existeixen entre 5000 i 7000 tipus d'enfermetats de les quals es desconeix quasi que tot i la gent que les sofreix viu sense saber res i deu suposar un sofriment bastant greu.

Aquesta noticia está relacionada en el bloc 2 "estructura i funció celular", amb el 3 "Metabolisme i autoperpetuació" i el 4 " microbologia i autoconservació" de Biología de 2nd de batxiller

Font de la noticia aquí