dimecres, 2 d’abril de 2008

ELS EXPERIMENTS DE MENDEL


Gregor Mendel, va realitzar els seus experiments amb plantes de pésol. Va triar varietats de plantes que diferien entre si en algun caràcter, p.e, plantes que tenen llavors verdes, i lantes que les tenen grogues... Va procedir a hibridar entre si les plantes que diferien en un sol caràcter, i va observar l'herència d'aquest caràcter, prescindint de tots els altres.

Mendel no es va limitar a uns pocs encreuaments, sinó que va arribar a utilitzar 300000 llavors de 27000 plantes de 34 varietats. El seguiment d'aquests resultats fou possible gràcies a lús de càlculs matemàtics, aixina Mendel, anava deduint les freqüències amb que espresentaven els distints caràcters.

Obtinguts els resultats numèrics dels encreuaments dels primers anys, Mendel passà a interpretar-los. Com que en aquell temps eren escassos els coneixements sobre l'estructura cel·lular, va suposar que en les races pures devia existir un sol tipusde cèl·lules sexuals que aportaven l'únic tipus de gen que posseïen, mentre que en les races híbrides es devien produir dos tipus de cèl·lules sexuals, cadascun portador d'un dels dos tipus de gen que portava la planta.

Esta explicació es basa en la idea de gen com a afactor constant que no es emscla ni s'altera en els encreuaments, i que hi ha gens dominants que imposen l'expressió del seu caràcter sobre els recessius.

Comprovades les hipòtesis, Mendel va presentar els treballs en la Societat Botànica de Born i van serpublicats en 1866. Per a donar a conèixer els seus treballs, es va comunicar en Karl von Nägeli, qui va reptar Mendel perquè comprovara les seues conclusions d'encreuaments amb plantes de tipus Hieracium (herba campestre).

Mendel es va entropesar amb aquestes plantes ja que no presenten una reprodució sexual normal.

Els treballs de Mendel passaren aleshores desapercebuts, fins al 1900, data en que tres científics els van tornar a publicar, avalant-los amb les seues investigacions que havien desembocat en el redescobriment de les mateixes lleis de l'herència biològica que Mendel havia deduït 34 anys abans.

1 comentari:

alba ha dit...

marta, me parece interesante este post, ya que como no lo damos, esta pasando desapercibido y no por ello es menos importante, me parece bien que pongas informacion sobre ello, asi nos refrescas un poquito la memoria, ya que lo dimos en 4º.
Y ami me parece un tema muy bonito, ya que la gènetica es muy importante en la Biologia, ya que se encarga de explicar los mecanismo por los cuales lso caracteres de los padres se transmiten a los descendientes, y aqui es donde Mendel fué el primero en realizar con exito los experimentos sobre la herencia de lso caracteres biòlogicos.