dilluns, 21 d’abril del 2008

HIPERTENSIÓ, EL SECRET ESTA EN L'ORINA.

Un grup de cientifics estudiava el metabolisme de persones de diferents paisos, intentan fer com un mapa del metabolisme alrededor del mon, quan es donaren conte que els essers human erem molt diferents i no per diferencies genètiques sino del nostre estil de vida.

Per a comprobar-lo van realitzar un experiment amb 4600 persones de diferents paisos, en el qual s'analitzava lorina, especificament els metabolits, uns compostos químics que produix la flora intestinal i s'eliminen per l'orina, que servixen per a dedectar diferencies el el metabolisme, i els resultats que van obtindre d'ells van ser que la diferencia de la pressió sanguinia canviava notablement depenen del lloc de residencia.

Aquesta informació seria interessant per a dessarrolar nous farmacs o per a adaptar cada farmac a les diferents terapies o diferents llocs.

Enllaç amb la noticia

1 comentari:

Rafa Mollà ha dit...

La frase "eres lo que comes " cada vegada pren més sentit, i la importància del que menges influeix molt en els metabolits que després circulen per la sang i s'en van per l'orina. Depenent de quins són, i de la quantitat, la seua influència en la tensió sanguínia serà diferent.