dimarts, 1 d’abril del 2008

Seqüenciat el genoma d'una bactèria que produïx una rara forma de Clorofil·la

A la universitat de Washintong a San Luis amb col·laboració amb altres universitats, uns investigadors han descobert el genoma d'una bactèria, que és capaç de produïr clorofil·la "d", que no es un tipus de clorofil·la molt corrent com podria ser la clorofil·la "a" o la "b".
Aquest tipus de clorofil·la absorvix la llum que està entre els raigos infrarrojos i la llum visible(roja).

Aquesta bactèria té un genoma molt més gran del que es comú per a una cianobactèria, i per ara el únic conegut al món que conté clorofil·la "d".
L'estudi d'aquest genoma és per a trobar l'enzim que és el causant del canvi de la tipica clorofil·la "a" o "b" a la extranya clorofil·la "d".

L'enigma que envolta aquest cas pot ser resolt si injectant una molècula de clorofil·la "d" a un organisme que sintetita clorofil·la "a", aquest organisme fora capaç de sintetitzar la clorofil·la "d", ja que han sigut casos estudiats pareguts a aquest i que ajudarien a resoldre'l, com per exemple la planta de panís modificada genèticament.


Em pareix un tema interessant perque relaciona el tema 13 i el 15 del llibre, perue tant parla de la clorofil·la i la sintesi d'aquesta, que es nombrada al tema 15 del llibre, com parla del genoma i la capacitat de sintetitzar, que es nombrat al tema 15 del llibre, el qual estem veient ara.

L informació l'he trobada a amazings.com

Sara Villarroya