divendres, 18 d’abril del 2008

Els transgènics


Els aliments trnasgènics són tots els que contenen ingredients o que van ser produits a partir d'un organisme modificat genèticament.
Doncs bé, si es tracta d'una planta resistent a uns insectes, el que se li ha inoculat és un gen productor d'una toxina contra aquest insecte; i si es tracta d'una resistència a un herbicida, el gen inoculat produeix un enzim que destrueix l'herbicida abans que danye a les cèl·lules.
Hi ha associacions ecològiques que denuncien l'ús d'aquests materials. Però la legislació només ha obligat que s'advertisca als usuaris de la condició transgènica del producte, que prenguen les degudes precaucions.

Com a precaucions que cal tindre en compte amb les plantes transgèniques és que poden transmetre els seus nous gens a unes altres espècies amb què es puguen encreuar sexualment, i aixina estariem perjudiciant molts cultius, a més de que es podria representar una amenaça per a la biodiversitat.
També s'ha denunciat que les varietats resistents als paràsits poden contribuir a que aquests insectes augmenten la resistència contra els plaguicides i aleshores, s'estaria perjudicant a l'agricutura.

Per tant cal tindre clar que la utilització de plantes transgèniques pot comportar uns riscos que cal tenir en compte. Representen un gran avantatge, però com tot, té inconvenients importants, per això abans de generalitzar un producte, s'ha de dur a terme una investigació acurada per tal de que no produisca un risc per a l'agricultura o la biodiversitat.

4 comentaris:

Iris ha dit...

Aquest em pareix un tema de moltíssima actualitat. Fa uns minuts he vist un reportatge al programa de televisiö Espanyola de ''Informe Semanal'' sobre aliments transgènics. Com ha dit Marta, els transgènics tenen inconvenients com la possible pèrdua de biodiversitat, cosa que els ecologistes denuncien. Per altra banda, per als agricultors es prou rentable perquè per exemple, com he vist al reportatge, als agricultors que cultivaven la dacsa, els aliments transgènics ajudaven a combatre la invasió d'un cuc que provocava grans pèrdues per al cultiu. Uns altres defensors d' aquesta tècnica eren els biotecnòlegs.

violeta pitarch ha dit...

Respecte al que dius que els insectes augmenten la resistència als plaguicides que porten les plantes transgèniques, hi ha un article que ho confirmava: Primer cas d'una eruga que es fa resistent als transgènics. Eren les larves del lepidòpter nocturn "Helicoverpa zea" resistent a les toxines del cotó modificat genèticament i cultivat als EEUU des del 1996.
Sovint apareixen notícies noves referents al tema dels transgènics.
Jo vaig fer un post sobre esta eruga fa uns mesos.

Sara ha dit...

Els transegenics és un tema molt actual i que causa molta polèmica ja que moltes persones estan d'acord amb la utilització d'aquests i altres no. Personalment jo pense que la utilització de transgènics no és una mala idea sempre que la pruducció d'aquestos elements manipulats genèticament siga controlada i segura de que no podrà produïr malalties o danys a les persones o als cultius.

Unknown ha dit...

Estic d'acord en Sara, mentre els riscos estiguen controlats i els problemes que es poden ocasionar a les persones siguen mínims endavant, però sense deixar de costat la vigilància d'aquests riscos perquè podrien agravar-se. Com tot té els seus avantatges i inconvenients. El productor ho veu molt bé, però no es paren a pensar en el fet de què si el consumidor deixara de comprar aquests productes, que passaria amb ells?