dimarts, 12 de febrer del 2008

ELS ENZIMS


Els enzims són proteïnes que actúen com a catalitzador biològics. Són els encarregats de dur a terme transformacions químiques, ya que totes les reaccions metabòliques estan regulades pels enzims.

Tenen unes característiques generals que permeten les reaccions en les condicions de temperatura, pressió i pH pròpies del medi intracel.lular reduint l'energia d'activació.

-Són catalitzadors molt eficaços. Acceleren les seves reaccions fins a millions de vegades. P. Ex: Anhidrasa carbònica.
CO2 + H2O --> H2 C O3

-Tenen gran especificitat de substracte: són capaces d´activar una molècula, però una lleugera variació no funciona. Per exermple: isòmers.

-Tenen posibilitat de regulació. Tots estan sota el control de molts factors. Hi ha regulació al·lostèrica (fenòmen pel qual altres molècules dels factors al·lostèrics regulen possitivament o negativament la funció d´un enzim).


També és important l´existència d´enzims que es sintetitzen com a proenzims inactius que mitjançant una regulació proteolítica controlada es transformen en enzims actius.


Informació açí i al llibre.

1 comentari:

Lledó Alegre Zurano ha dit...

Leer este articuñlo me ha servido para repasar para el examen, ademas de estar muy bien explicado me gusta porque relaciones información del libro con información exterior.