dissabte, 22 de febrer del 2014

Diferència de gens entre formigues

Gens nous o altament modificats exerceixen un paper important en el desenvolupament de les diferents castes dins de les colònies de formigues.
Així s'ha determinat després d'un detallat anàlisi d'expressió genètica realitzat per investigadors alemanys, i que es va centrar en la qüestió de com sorgeixen les diferents castes femenines. Una colònia de formigues es compon per regla general d'una reina i les obreres.

Els rasgos fenotípics divergents de les reines i les obreres es desenvolupen a partir del mateix patrimoni genètic, les diferents trajectòries fenotípiques són determinades per l'aliment que les larves reben durant el desenvolupament. Normalment la reina és l'única amb capacitat reproductiva al formiguer, però si ella mor o desapareix per qualsevol altre motiu, algunes de les obreres que estan a cura de les cries desenvoluparan els seus ovaris i començaran a reproduir-se. Això va permetre la comparació d'aquestes mainaderes fèrtils amb les mainaderes infèrtils, les recol · lectores i les reines per determinar l'expressió dels gens que causen les enormes variacions en el comportament, la fertilitat i fins a la longevitat.

Formiga reina en obreres al voltant

Les formigues reina expressen molts gens específics les funcions són conegudes per comparacions amb altres espècies. Aquest no és el cas amb les obreres, en les que aproximadament la meitat dels gens característics han resultat tenir funcions per ara desconegudes o poc clares. Aquests gens característics de les obreres han sofert modificacions importants o són nous gens. El fet que les reines expressin més gens trobats també en altres insectes, encaixa amb una història evolutiva dels insectes socials, en la qual les obreres van derivar de les reines i no al reves.

Per a lleguir la noticia completa clicka AQUÍ