dimarts, 3 de gener de 2012

Informació d'un nou forat negre

L'astronomía, una vegada més, ens sorprén. Un equip d'un Observatori de Rajos X de la NASA (Chandra) ha captat en el sistema Cygnus X-1 informació molt important sobre el naixement d'aquest forat negre, el que s'exposa en aquesta notícia podria donar-nos més informació necessària perquè es desconeixen moltes coses dels forats negres. Fa tan sols 6 milions d'anys que va nàixer, astrológicament es un forat molt jove. Gràcies a aquesta informació es pot calcular la velocitat de rotació, l'edat del forat negre i la seva massa quan va nàixer. Degut a l'alta velocitat d'aquest forat negre que ha assolit en tan poc de temps, ha desenvolupat la hipòtessis de que el forat va nàixer amb ja una alta velocitat de rotació a causa del colapse estelar d'una estrella amb molta massa.