divendres, 6 de gener de 2012

El defb 126 com a protector de la fertilitat

La falta de la proteïna DEFB 126 provoca en molts casos infertilitat en els hòmens. Aquesta proteïna actúa com a protector dels espermatozoides, perquè protegeixen a aquestos del sistema inmune del propi cos i amb aquesta proteïna poden atravessar les capes mucoses. Uns estudis han trobat que un de cada quatre hòmens pateixen una mutació genètica en aquesta proteïna, cosa que afecta la seva fertilitat. Els investigadors Tollner i Cherr van trobar que la DEFB 126 era una proteïna capaç de protegir a l'esperma dels gèrmens que hi han en la superfície mucosa, finalment amb l'ajuda de Charles Bevins van aconseguir els estudis i estadístiques actuals sobre els espermatozoides amb falta d'aquesta proteïna, aquestos, a diferència dels que poseeixen DEFB 126 tenen dificultats de desplaçarse. Aquesta notícia ens informa que un de cada cuatre tenen un gen d'aquesta proteïna modificat.