dissabte, 7 de gener de 2012

D'acord amb la notícia publicada en la revista MuyInteresante, els gasos d'efecte hivernacle han augmentat en un 29% en els últims 20 anys. 
Este increment va ser provocat pel CO2 i altres gasos entre els que es troben el metà i l'òxid de nitrogen. 
El secretari general de l'OMM afirma que inclús intentat pal·liar les emissions dels gasos, estos romandrien en l'atmosfera durant anys i continuarien afectant el nostre equilibri climàtic. 
Encara que segons l'estudi, la concentració de gasos CFC, ha disminuït.