diumenge, 29 de gener de 2012

LES DUNES ARTIFICALS

Una duna és una acumulació de sorra sobre la qual el vent ha actuat produint una forma suau i uniforme. Poden ser produïdes per canvis en el vent o per variacions en la quantitat de sorra. 

Però també existeixen les anomenades dunes artificials, que son produïdes per l'acció de l'home amb la construcció d'espigons o la introducció de sorra procedents del drenatge dels fons costaner o de les desembocadures dels rius, amb la intenció de crear noves platges en zones del litoral formades principalment per pedra i grava. Aquestes platges formades per dunes artificials tenen un propòsit econòmic ja que volen atraure el turisme. Però aquesta idea, provoca també serioses alteracions en la dinàmica costanera que poden concloure amb la destrucció de les platges durant les tempestes, suposant elevats costos econòmics per a la seva restauració. 
Encara que pareix una idea innovadora per atraure a turistes de totes les zones de l'interior  i d'altres països, caldria fer una balanç entre els beneficis i les possibles pèrdues.