dijous, 20 de desembre de 2012

El nou mètode de la extracció de combustibles fòssils: El fracking


Per veure la notícia sencera clika aquí.

Estem en una societat en que ens són imprescindibles els combustibles fòssils (com el petroli o el gas natural) com a font bàsica d’energia. Hem de tenir en compte que són energies no-renovables i durant molts anys s’han estat explotant i en l’actualitat s’estan buscant noves formes: una d’elles és el fracking.

Aquesta nova tècnica de moda en Espanya consisteix en perforar un sistema de pous verticals dins del subsòl fins arribar a una capa de materials de gassos com la pissarra o les margues. Una volta s’arriba a aquesta i es fan explosions petites que provoquen petites fractures a la roca, a les quals s’injecten milers de tones d’aigua a molta pressió, barrejat amb arena i additius químics. En un sistema de 6 pous pot arribar-se a gastar més de 75.000 m3 d’aigua.

Extracció del petroli mitjançant la tècnica fracking

Aquesta nova tècnica té molts riscos e impactes ecològics com:
- Es poden produïr fuites d’aigua contaminada cap aqüífers ja que aquesta aigua porta benzens, cianurs, sals, materials radioactius...
- Contaminants a l’aire, a causa de les possibles fuites de gas, que són 20 vegades més potents que el C02 com a gas d’hivernacle.
- Gran pèrdues de la fertilitat dels animals de granja propers als pous.

A Europa, els projectes relacionats amb el fracking han generat nombroses protestes ciutadanes per la manca de transferència e imformació sobre els projectes i en els impactes sobre el medi ambient i les persones.
Les mobilitzacions ciutadanes han aturat alguns dels projectes previstos a diverses zones. Alguns municipis s’han declarat lliures de fracking. La consecució del sistema d’extracció per fracking suposaria per a les comarques afectades un desprestigi i una pèrdua de qualitat de vida

Ací vos deixe un vídeo en que està mol ben explicat tot el prcés d'explotació del sòl.


1 comentari:

Ana Bartoll ha dit...

Estic totalment en contra d'aquest tècnica d'extracció de combustibles fòssils, ja que com s'afirma en el post és una energia no-renovable i es deuria de buscar altres energies que no contaminaren tant com la solar i altres renovables. Apart d'açò el fracking em pareix un mètode poc recomanable ja que genera més danys que beneficis, deuria de ser eliminat immediatament per precaució dels animals i persones que es troben prop ja que poden eixir molt perjudicades.