divendres, 21 de desembre de 2012

Descobreixen la porta d'entrada del VIH al sistema immunitari


Notícia extreta de la revista virtual SIN.

Científicos de l’institut d’Investigació del SIDA IrsiCaixa han descobert la forma d’invaïr les cèl·lules dels sistema immunitari del VIH, ja que d’aquesta forma es propaga ràpidament per l’organisme. Els resultats s’han  publicat a la revista PLoS Biology.

El VIH infecta les cèl·lules del sistema immunitari que s’encarreguen de produir una resposta que hauria d’aturar la infecció.

Virus VIH
L’estudi liderat per Javier Martínez-Picado y Nuria Izquierdo, han trobat la molècula de les cèl·lules dendrítiques que s’encarreguen de capturar el VIH, per a una ràpida propagació.
S’està treballant en la producció d’un fàrmac que s’encarrega de bloquejar el procés i augmentar l’eficàcia del tractament.

Per la proteïna que entra el virus VIH, també podria ser entrada d’altres virus. Per això el mateix tractament també podria servir per a les diverses infeccions que puguen entrar per esta via.

Els investigadors també han estudiat una família de les proteïnes anomenades Siglea, que es troben en la superfície de la cèl·lula dendrítiques, que podrien ajudar a identificar la molècula de les membranes de les cèl·lules dendrítiques que capturen el VIH, mitjançant probes in-vitro que mesclen virus amb cèl·lules dendrítiques. També intentaren inhibir la proteïna, per bloquejar la expressió del gen corresponent.  


Proteïna que impedeix el pas del VIH

El virus VIH ataca als limfòcits T CD4, uns glòbuls blancs. Els 20 fàrmacs disponibles hui en el mercat actuen bloquejant el cicle que segueix el virus per infectar aquests limfòcits, però no aconsegueixen eliminar del tot el VIH de l’organisme.

Este notícia està relacionada amb el tema de les proteïnes que es troben en la membra i que regulen la entrada e ixida.