dissabte, 22 de desembre de 2012

Descifrats dos grups sanguínis més


Notícia extreta del periòdic virtual EL PAÍS.

Els grups sanguinis més corrents en tota la població humana són els A, B, AB i 0, a part d’aquests la Societat Internacional de Transfusió de Sang ha reconegut que hi ha trenta més, encara que siguen poc corrents. Aquests poden provocar problemes en les transfusions de sang o transplantaments, ja que no s’han estudiat a fons i són prou desconeguts.

Dos d’aquests són Langereis i Junior, són molt escassos ja que hi ha molts pocs donants. Aquests tenen un problema,  ja que al ser ser especials no poden rebre sang de tots o poden sofrir incompatibilitat mare-fetus i complicacions si reben sang. A causa d’aquest descobriment s’han descobert dos proteïnes sanguinies i ara ja hi són 32 les descobertes.

Taula dels 4 grups sanguínis


Aquestes dos proteïnes noves són ABCB6 i ABCG2 són resistents a medicaments anticancerosos. Encara que els antigens dels tipus Junior i Lan sols s’havien trobat en dones ja que tenien problemes de incompatibilitat en el fetus, les bases genètiques eren desconegudes.
Les transfusions són crítiques en els casos d’individus amb l’anticós anti-Land, ja que hi ha molts pocs donants amb sang compatible.
També són extranys els donants amb el grup Junior negatiu.

Esta notícia està relacionada amb el tema dels grups sanguínis que estem donant a Biologia Humana. Els diferents grups sanguínis i els anti- que podem trobar.