diumenge, 12 de març del 2017

Conseqüències de l'augment de la temperatura i les sequies en els arbres Ibèrics.

Segons una investigació l'increment de les temperatures i l'augment de duració de es sequies podrie vulnerabilitzar els arbres Ibèrics.

Resultat d'imatges de bosc iberic
Aquesta investigació ha sigut feta per la universitat de Pablo Olavide, el Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) i la universitat de Barcelona. Els investigadors es van fixar ,olt en els canvis temporals utilitzant un model matemàtic basat en el efecte del clima sobre el grosor dels anells anuals de creiximent estudiats mitjançant la dendrocronología. Més tart van projectat l'evolució temporal del creiximent d'aquests boscos sotmesos a diferents tendències climàtiques. Els boscos del Mediterrani estàn considerats com un ecosistema molt vulnerable davant el canvi climàtic.

El problema es podrie sostindre mitjançant dos solucions.La primera serie evaluar i definir umbrals de vulnerabilitat al canvi climàtic fàcilment identificades és fonamental per a determinar les mesures de gestió forestal.Per una altra banda és fundamental evaluar els canvis en els cicles de carboni, ja que els bosos incorporen grans quantitats de CO2 mitjançant la fotosíntesis, quedant emmagatzemada durant dècades en la fusta.

Els autors afiermen, per les dades recollides en les previsions climàtiques, que l'augment global de les temperatures i periodes més secs provocaran una reducció del creiximent i una acurtació de l'estació òptima de creiximent druant la segona meitat del segle XXI. Encara que aquets augment de temperatura podrie millorar les condicions de vida del Pi negre en els seus límits superiors de distribució del Pirineu.

Enllaç