dilluns, 2 de novembre de 2015

Pot la esquizofrènia modelar el nostre cervell?Investigacions recents per part de la universitat de Granada conjuntament a les de Washington i Florida del sud en EE ens parlen de com canvia l’anatomia cerebral en relació als diferents subgrups d'esquizofrènia d’acord amb la teoria que establiren els mateixos científics l'any 2014.

 Segons aquesta, es parlava de la malaltia com un conjunt de trastorns i no un sol com es creia fins al moment. Aquests coneixements suposen un gran avanç alhora d’obtenir tractaments més específics destinats a cada subgrup i amb els quals és podran aconseguir resultats més efectius. Ja que en l’actualitat tendeixen a ser més generals. 
Tal com senyala Igor Zwiz per a la realització d’aquest treball es van basar en l'anàlisi de les diferents dades que els van permetre trobar aquests patrons. Tanmateix tornant a la qüestió inicial, els científics van realitzar una ressonància magnètica amb la tècnica coneguda com a “Imàtgens de tensor de difusió” en 36 voluntaris sans i en 47 persones amb esquizofrènia. Els resultats mostraven una sèrie d’anomalies entre la xarxa de fibres que connecten els hemisferis dret i esquerre essencials per a la comunicació de les neurones. Tores aquestes anomalies feien referència a un tipus concret d'esquizofrènia. Per exemple, segons on afectaven les diferents anomalies podien provocar un tipus de trastorns en el pensament, en el parlar o el comportament estrany. Altres anomalies es troben relacionades amb les al·lucinacions…
 Aquest tipus de  informació confereix una gran ajuda en el camí d’obtenir tècniques de curació més precises i per tant, més efectives.
Font de la noticia: aquí.