dissabte, 3 de març de 2012

Amb quina finalitat es comporta d'aquesta manera?

Una noticia publicada el 3 de Març de 2012 en la revista SINC, ens dona a conèixer que s’ha descobert un comportament diferent en el virus de l’herpes simple del qual encara no es sap la finalitat.

El estudi, realitzat per l’equip de CSIC en cèl·lules de cultius i observant l’ inflamació en ratolins, ha donat a conèixer que el virus del herpes simple actua de manera diferent en el que respecta al sistema immunitari. Aquest virus no actua inhibint l’actuació del sistema immunitari, sinó al contrari, s’ajunta a les quimioquines, proteïnes encarregades de la regulació i direcció dels leucòcits cap a les zones d’infecció per a que aquestos fagen la seua funció. Quan el virus s’associa a les quimioquines, aquestes actuen amb més rapidesa i efectivitat en el que correspon a la migració dels leucòcits cap a les zones infectades.

Amb el resultat obtés, els científics estan deduint quina finalitat pot tindre aquest comportament del virus, i ara per ara, solament tenen hipòtesis que tindran que anar comprovant i reformant fins trobar la finalitat concreta d’aquest comportament del virus del herpes simple. Però, açò es un gran abans ja que trobar noves funcions i diferents comportaments ajudarà a conèixer millor aquest virus i altres que es comporten com ell i poder tractar-los amb major efectivitat.
Aquesta noticia esttà relacionada amb el temari de Biologia referent a la inmunologia i a la biologia dels microosganismes.

2 comentaris:

Laia Alegre ha dit...

Crec que és molt mportant conèixer els funcionament dels virus, ja que sabent com ens ataquen podem apendre a defendre'ns. Per altra benada, si coneixem el comportament dels virus també podrem aprfitar-los per a elaborar noves tècniques per a lluitar contra altres malalties, com és el cas de l'amaurosi congètita de Leber que he explicat en sugüent post.

LAURA MUSEROS ha dit...

Me parece una noticia muy interesante, ya que es muy importante saber la manera en la que actua un virus como en este caso el de la herpes para saber defender nuestro cuerpo de ellos.
Personalmente, me gustaría que siguieran investigando y dar una solución por que ami me sales herpes cada dos por tres.