dissabte, 3 de març de 2012

Obesitat i depressió

En la nostra societat, la depressió i la obesitat són dues afeccions que afecten gran part de la societat. Amb aquest estudi dut a terme per la Universitat de Salamanca s'ha i publicat a la revista Investigación y Ciencia s'ha demostrat que, a més, comparteixen el mateix gen.

El FTO ha sigut un gen sempre ha estat relacionat amb la obesitat. No obstant això, aquest estudi mostra que també és un gen decisiu a l'hora de sofrir depressió.
Aquest estudi ha sigut realitzat comparant persones psicològicament "sanes" (que mai han patit cap tipus de malaltia mental) amb persones que pateixen depressió. Els resultats han sigut que ambdues afeccions comparteixen el mateix gen, el FTO. No obstant això, la relació que hi ha entre aquests encara no és clara.
De totes maneres, els científics creues que persones amb símptomes de depressió podrien presentar un "factor de risc" a l'hora de sofrir sobrepès o obesitat.

Aquest article està estretament relacionat tant amb el tema del sistema nerviós com amb el de l'aparell endocrí o l'aparell respiratori que estudiarem a l'assignatura de Biologia Humana.