dijous, 20 de desembre del 2018

NOUS POSTS SOBRE PRÀCTIQUES
Vull inaugurar la nova etiqueta "PRACTICAS" per als grups de 1er de Batxillerat. La idea consisteix en què els alumnes puguen publicar una mini memòria de les pràctiques que fem al laboratori.

Haurem de posar clarament el materia utilitzat, el procediment, i incloure alguna foto o video, i també un comentari si durant la pràctica ens ha passat alguna cosa remarcable (per exemple els FAILS que hem tingut alguna vegada). 

EXEMPLE:            "OBSERVACIÓ DE CÈL·LULES VEGETALS"

Material:               - Creïlla                                             - Portaobjectes          
                             - Ceba                                             - Cubreobjectes
                             - Planta aquàtica (Ambulia sp.)         - Microscopi
                             - Bisturí                                           - Lugol
                             - Punxó                                            - Blau de Metilé
                             - Pinces

 Mètode (A): 
1. Es fa un tall fi de la polpa de la creïlla. 
2. Es coloca una gota de aigua en un portaobjectes, i es disposa el tall a la gota. 
3. Es coloca un cubreobjectes sobre la mostra.
4. Es deixa caure en el portaobjectes, al costat del cubreobjectes, unes gotes de lugol, i es deixa que poc a poc penetre i contacte amb la mostra.  
5. S'observa amb el microscopi. 

 Mètode (B): 
1.S'arreplega amb les pinces un troç de epidermis interna de una de les capes de la ceba.
2. Es coloquen unes gotes de aigua en un portaobjectes, i sobre ella posarem la mostra.                        3. Afegim unes gotes de blau de metilé, i 5 minuts després, llevem el colorant amb aigua destil·lada.  
4. S'elimina l'excés de líquid, es coloca el cubreobjectes i s'observa amb el microscopi. 
                      
 Mètode (C):
1. S'agafa una fulla de la planta aquàtica.,
2. Es coloca una gota de aigua en un portaobjectes, i sobre aquesta la fulla, amb l'emvés  cap amunt.
3. Es  subjecta la mostra amb les pinces, i amb el punxó raspen per a trencar el tall.                              4. Es coloca un cubreobjectes sobre la mostra.
5. S'observa amb el microscopi.

Resultats:     - Hem observat com els amiloplastos de la creïlla es tornen d'un violeta obscur en  
                       contacte amb el lugol (A). 


        - També hem pogut observar les cèl·lules epidèrmiques de la ceba, amb una forma hexagonal característica, i amb els nuclis resaltats pel Blau de metilé (B).  

       - Tantmateix, hem observat els cloroplastos verds dins de les cèl·lules transparents de la planta aquàtica. (C)