dimecres, 26 de març del 2014

Els Oligòmers permeten detectar l'alzheimer amb antelació

   Un nou mètode ha permes obrir  una nova finesta per al diagnòstic primerec de l'alzheimer, aquest mètode s'ha realitzat amb l'ajuda de científics d'EUA i Itàlia. Aquest descobriment consisteix en la detecció de xicotetes molècules i mal formades en el líquid cerebroespinal dels pacients que semblen ser indicadors de la malaltia. Aquesta notícia es va publicar en la revista Cell Reporst, así como se publico en la plataforma d'internet SINC, el dia 20 de març.


   En l'actualitat el diagnòstic de l'Alzheimer s'efectua a través de l'examen clínic. El problema d'aquesta tècnica és que això només s'aconsegueix en pacients simptomàtics, en els quals ja hi ha una deterioració considerable del cervell.

   L'estudi realitzat es centra en la detecció dels oligòmers AB que són els precursors de les plaques d'amiloides típiques de la malaltia d'Alzheimer. Aquets oligòmers són les espècies tòxiques que produeixen el dany neuronal en el cervell dels pacients.

   Per a dur-lo a termini, es va utilitzar la tecnologia anomenada Protein Misfolding Cyclic Amplification que permet detectar la presència dels oligòmers malformats. Aquests mecanisme va mostrar la seva alta eficàcia per localitzar els olígomers AB en concentracions molt baixes. A més, van ser capaços de destingir entre altres malalties degeneratives del alzheimer. Més en davant, es modificarà la tècnica per poder-la utilitzar en mostres de sang i orina per conseguir un mètode menys invasiu.

Per visitar la pàgina principal feu clic ací i per a més informació cliqueu ací.

   Aquest descobriment és molt important, ja que permet diagnosticar la presència d'un futur alzheimer en els pacients. Com a conseqüència, es podria tractar amb antelació la malaltia i així reduir els seus efectes sobre els malalts. Per últim, aquesta notícia l'he relacionada amb l'assignatura de biologia humana i sobretot amb el tema dels sistema nervios ja que tracta sobre una de les patologies més importants que l'afecten.

dimarts, 25 de març del 2014

La síndrome de LYNCH produiex el càncer de còlon i predisposar-ne uns altres

   El 19 de març es va presentar a Madrid un infofrme sobre la síndrome de Lynch, una malaltia poc coneguda que augmenta el risc de patir diferents tipus de càncer, per donar a conèixer aquesta malaltia que és la causant del 2 % dels càncers de còlon a Espanya.  A més, aquesta notícia també es publicà en la plataforma d'internet SINC.

   Les persones que sofreixen aquesta síndrome tenen fins a un 82 % de probabilitats de desenvolupar un càncer de còlon abans dels 70 anys, comparat amb el 2% de la població general. les dones tenen un 71% de probabilitats de desenvolupar un càncer d'endometri a edats primerenques, enfront de 1.5% de la població en general. No obstant les dades donades, segons alguns científics les persones que sofreixen càncer de còlon produit per aquesta sindrome sobreviuen més que les altres persones amb el mateix tipus de càncer.

   
                                                    Representats del (AFALynch) i (GEPAC) i Francesc Balaguer digestòleg hospital de Barcelona.

 La síndrome de Lynch és una branca més comuna de càncer colorrectal hereditari, per tant, aquesta condició hereditària incrementa la possibilitat de tenir càncer de còlon i recte. També incrementa la predispossició de tenir altres tumors: ovari, vies urinàries, cervell...

   Aquesta malaltia està causada per la mutació d'un dels gens reparador de l'ADN, fet que produeix que ho hereten tan homes com dones per igaul. Per això, és important diagnosticar què membre de la família són portadors de la mutació mitjançant un anàlisi de sang i un estudi genètic. I per tant, només cal centrar les mesures de prevenció en aquells que són portadors per detectar de forma precoç l'aparició dels tumors associats. 

   Com a conseqüència de ser una malaltia genètica, cada any es podrien prevenir al voltant de 700casos de càncer de còlon si la síndrome de Lynch es diagnostique a temps.

Per visitar la pàgina inicial cliqueu ací

   Per concloure el descobriment d'aquesta síndrome i les seues conseqüències pot reduir el nombre de persones que sofreixen tumors de còlon, ja que permet tractar els tumors amb antelació. Per últim, aquesta notícia l'he pogut relacionar amb el temari de biologia de 2 de batxillerat que tracta sobre el material genètic i les malalties hereditaries. Ja que aquesta síndrome es hereditari. 

El Menisteri de Sanitat ha aprobat la primera terapia biològica contra el càncer d'ovari

   Les autoritats espanyoles han aprobat l'ús d'un tractament complemetari  a la quimioteràpia per a pacients amb càncer d'ovari en etapes avançades. Encara que aquesta autorització del Menisteri de Sanitat arriba tres anys més tard que a Europa, on va ser aprobat per l'Agència Europea del Medicament al desembre de 2011. Aquest tractament consisteix en una teràpia angiogénica ja aprovada en altres càncers, realitzat amb el medicament anomenat Bevacizumab.

   Aquesta notícia es va publicar en la plataforma científica d'internet, anomenada SINC, el 19 de març de 2014.


   Aquest tipus de cáncer és un dels més importants entre la població espanyola. Segons portaveus de Roche, en Espanya es diagnostiquen al voltant de 3.000 nous casos de càncer d'ovari cada any. Dels quals es detecten en estat molt avançat.

   El vistiplau de les autoritats nacionals i europees ve avalat pels resultats de dos assajos clínics de fase III anomenats GOG0218 i ICON7, realitzats en Nord-Amèrica i en Europa respectivament. 

   Per una altra banda, el GEICO va tenir una participació activa en l'assaig ICON7. El cual va ser realitzat per una xarxa d¡investigadors del Gups Internacional de Càncer Ginecológico del que el grup espanyol forma part i que va incloure a més d'1.500 pacients amb càncer d'ovari epitelial que no havien rebut tractament previ. 

Per visitar la pàgina inicial feu clic ací

   Per concloure, l'aprobació d'aquest tractament per part del Menisteri de Sanitat és molt beneficiós per als malalts, ja que és una tècnica complementaria a la quimioteràpia. Aquesta notícia l'he pogut relacionar amb l'assignatura de biologia humana. Especialment amb el temari de l'aparell reproductor ja que es tracta d'una malaltia que afecta als ovaris. 

diumenge, 16 de març del 2014

Un nou pa per als CELíACS

   El consejo Superior de investigaciones Cietníficas y SINC la Universidad de Sevilla han elaborat un pa amb farina de blat modificada genèticament de baix contingut en gliadina -proteïnes del gluten responsables de la celiaquia-, que manté les seves propietats alimentaries i és apte per a la majoria dels celíacs. Aquesta notícia es va publicar en la plataforma SINC el 12 de març de 2014, així com també, es va publicar en la revista PLOS ONE

  Les patologies associades amb la intolerància al gluten s'han incremetat en els últims anys i afecten aproximadament al 7% de la població mundial. La malaltia celíaca és una d'aquests tipus i d'una de les més conegudes.   Aquests científics van obtindre una farina de blat que posseix un contigut molt baix en gliadina, mitjançant modificacions genètiques. Aquest fet, provoca la reducció d'algunes de les seves proteïnes com a conseqüencia del deficit de gliadina, encara que augmenta el seu contingut en altres presents en el gra i són riques en lisina.

   Després d'obtindre aquest pa, es va comparar amb pans de farina de blat i amb pans de farina d'arròs. Per a realitzar aquest anàlisi es van comparar diversos paràmetres entre els quals trobem: organolèptics, nutricionals i inmunotòxics. Una vegada finalitzat l'anàlisi, van veure que el pa transgènic mostrava característiques semblants als altres. D'altra banda, en l'estudi sensorial, els degustadors van preferir el pa transgènic davant del pa fet amb farina d'arròs.

   Per últim una vegada obtés el producte i comprovar les seues propietats, cal dur a terme assajos clínics amb persones celíaques per veure les reaccions al llarg d'aquest any o el 2015. Per a dur-lo a terme, es necessari contar amb 800 kg de farina transgènica i amb unes 80 persones celiaques.

Per veure més informació clique:
- El ABC_sociedad
- SINC

   Aquesta informació és molt interesant ja que ens mostra una solució per als celiacs. Gràcies a l'ingenyeria genètica s'ha pogut eliminar la proteïna que produiex la malaltia. A més l'he pogut relacionar amb l'assignatura de biologia de 2 de batxillerat i concretament amb el temari del 2 parcial, que tracta sobre la genètica i les seues aplicacions. 

divendres, 14 de març del 2014

El gen de la obesidadLa obesidad nos viene dada en un 50% por factores genéticos y que no podemos controlar, científicos de Chicago y Sevilla han descubierto ahora al principal gen de la obesidad. Se llamairoquois, y se conoce desde hace décadas, pero no se sabía que produciera estos problemas.

Para descubrirlo se han tomado grandes muestras de una población , secuenciado su genoma y se buscado correlaciones entre la obesidad y las variantes en el texto genético.

Estos estudios han identificado 75 posiciones en el genoma humano cuyas variaciones tienden a ocurrir en las personas con sobrepeso. Uno de los genes que con más frecuencia parecía estar relacionado con este problema era un gen llamado FTO (fat mass and obesity associated, gen asociado a la masa de grasa y la obesidad).

Aun así el FTO, pese estar relacionado con una predisposición hereditaria a la obesidad y la diabetes de tipo 2, no es el principal culpable de la obesidad. Sino el gen llamado iroquois 3, o IRX3, ya que el gen FTO solo actúa aportando un elemento regulador a grandes distancias sobre el iroquois 3.

El nuevo estudio indica que esas mutaciones pueden estar regulando la actividad en genes muy lejanos, y permitirá encontrar cuáles son. También se han encontrado nuevas evidencias de que la función del gen en la obesidad ocurre en el hipotálamo, que causa las conexiones del cerebro con los sistemas endocrinos del cuerpo.

Por último, aunque este nuevo descubrimiento no es el definitivo para acabar con la obesidad, esperan que todas las redes genéticas que interactúan con el gen IRX3 les conduzcan hacia las verdaderas dianas farmacológicas.

Para acceder a la noticia completa click aquí.


                                                 Este post puede ser útil para la asignatura de Biología Humana, debido a su importancia en la sociedad actual, llena de personas con sobrepeso.

dimarts, 11 de març del 2014

Análisis de sangre que puede predecir Alzheimer!!

En la Universidad de Georgetown Medical Center en Washington DC se llevaba cinco años extrayendo anualmente a una serie de pacientes una muestra de sangre para analizar el plasma sanguíneo de 53 participantes con deterioro cognitivo leve o la enfermedad de Alzheimer.

Con ello, se ha podido descubrir la existencia de biomarcadores sanguíneos del Alzheimer preclínico.

La prueba identifica diez lípidos en la sangre que predicen el inicio de la enfermedad. Estos lípidos parecen revelar la ruptura de las membranas celulares neuronales en los participantes que desarrollan síntomas de deterioro cognitivo .

También comprobaron si el gen APOE4, (que ya se sabía que era un factor de riesgo para esta enfermedad) podía ayudar a clasificar los grupos, pero no era lo suficientemente significativo.

Este diagnóstico podría estar listo para su uso en estudios clínicos en tan sólo dos años, esto puede ser muy interesante para hacer estadísticas de la gente que va a tener este problema y ver que características comunes tienen para poder hacer un análisis más concienzudo de la enfermedad.
Este post sería interesante para la asignatura de Biología humana, debido a su gran importancia para las personas.

Para acceder a la noticia completa pulse aquí o aquí. 

diumenge, 2 de març del 2014

Consecuencias de la globalización y el cambio climático

El cambio climático, la globalización, el tráfico internacional de mercancías y la expansión de los viajes y el turismo favorecen la propagación de nuevas plagas invasoras además de la extensión de roedores, cucarachas y chinches de la cama; las plagas más extendidas en la Península Ibérica en los últimos cinco años, según ha mostrado un estudio realizado por la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas (Anecpla).
     

Se trata de una investigación que ha tenido como objetivo analizar la evolución del sector de servicios biocidas y de las plagas urbanas en España y Portugal, en el último quinquenio, y se ha llegado a la conclusión de que en los próximos años asistiremos a un incremento aún mayor de la población de plagas. Esto se debe, según la directora general de Anecpla al crecimiento de las ciudades,el calentamiento global, con inviernos cada vez más templados y ciclos
reproductivos más cortos, y la expansión del turismo.

En concreto, el estudio elaborado por Anecpla señala que los mayores incrementos, según especie y establecimiento que han experimentado los hoteles, han sido los roedores, seguido de las cucarachas. En el caso de hospitales y residencias geriátricas, las especies que más se han incrementado son las cucarachas y las chinches de cama.
Por otro lado, en la tercera edición de Expocida Iberia 2014 se han evaluado también problemas sanitarios como los brotes de legionella, que provocan fallecidos; las aves-plaga, que ensucian las ciudades y constituyen un gran foco de enfermedades; o las termitas, que afectan especialmente a las construcciones localizadas en los cascos antiguos de las ciudades, y que causan pérdidas anuales, cifradas en millones de euros, poniendo en riesgo la seguridad de los inquilinos.
En conclusión, el avance del cambio climático no produce solamente daños ambientales, como tornados, hurracanes, etc., sinó que también es el culpable de variadas enfermedades provocadas por la expansión y propagación de nuevas plagas.
Para más información, click aquí

La bahía más tóxica del Mediterráneo

La destrucción de la bahía y el puerto de Portmán, al sur del municipio de La Unión (Múrcia), ha sido uno de los mayores atentados ecológicos del mar Mediterráneo.
Desde los inicios de su explotación, en 1957, de las piritas de la Sierra Minera, la compañía Peñarroya-España produjo enormes cantidades de escombros minerales, tales como restos de plomo, zinc o cadmio, resultado de los métodos de extracción a cielo abierto que utilizó como forma de abaratar costes. Se han calculado en unos 315 millones de toneladas de estériles minerales entre 1957 y 1987, fecha de cierre de las explotaciones.

Aunque el Ayuntamiento de La Unión empezó una protesta contra el vertido, debido al permiso franquista no tuvo nada que hace y se declaró que "el interés nacional" de la explotación de la mina, de la que salían el 20% de la plata de la Península y el 70% del plomo, era superior al del Ayuntamiento a proteger su bahía. Así, uno de los mayores atentados ecológicos del Mediterráneo siguió a la vista de todos hasta 1990, año en el que se puso fin a los vertidos. 
Sin embargo, hoy en día, una empresa alemana, Aria International ha mostrado interés en estas materias primas procedentes de las antiguas extracciones, y pretende exportar el hierro que queda a China. Por esto,dese hace meses, Aria, en colaboración con la empresa española Acciona, realiza sondeos para conocer la composición de los vertidos de Peñarroya y darles salida comercial.
Arturo Gutiérrez, ingeniero responsable de los trabajos de Aria, calcula que de los 20 millones de toneladas de residuos accesibles, entre cuatro y cinco son de hierro y ha anunciado una inversión de 250 millones en ocho años para extraer todo el material, con lo que recuperaría la línea de costa de 1957. Pretende mandar el hierro a China, usar la arena para regenerar la playa y esconder el resto  (metales pesados tóxicos) en las antiguas minas. Estima que crearía 300 empleos directos.

Por otro lado este plan de extraer los minerales deja de lado el proyecto que el Gobierno aprobó en 2011 para regenerar parte de la bahía. Consistía en extraer tres millones de toneladas de estériles (siete veces menos de lo que plantean Aria y Acciona) y recuperar parte de la línea de costa, pero sin retroceder hasta la situación de 1957, proyecto imposible de realizar con el  dinero público.

Para más información: click aquí o aquí

Efectos de los pesticidas en la biodiversidad del río Júcar

Científicos valencianos han realizado un estudio en el que han detectado la presencia de pesticidas, que aunque por el momento no suponen un grave peligro, pueden llegar a afectar a su metabolismo. 

Estos pesticidas combinados con diversos factores de estrés, agravados por el cambio climático y niveles inferiores de agua, pueden significar un golpe para la biodiversidad del Júcar. 

El estudio ha sido realizado por científicos de la Universitat politècnica de València y la Universitat de Vència, y publicado por la revista Journal of Hazardous Materials

El estudio se llevó a cabo analizando cinco puntos del curso del río. En cada uno de estos lugares se tomaron muestras de agua y se capturaron distintas especies de peces.
De ahí las muestras se llevaron a en los laboratorios del Grupo de Investigación en Seguridad Alimentaria y Medioambiental de la Facultad de Farmacia (Universitat de València) donde se comprobaron los niveles de pesticidas. Se descubrieron componentes prohibidos por la UE.


La presencia de los pesticidas en las distintas partes de la cuenca en concentraciones estables demuestras que la aportación es continua, y también se pudo comprobar que los niveles variaban de una especia a otra. Entre las más afectadas estaban la trucha común y la anguila europea (que permanece en amenaza crítica a nivel internacional).

Los científicos han advertido que para proteger la estabilidad de los ecosistemas acuáticos debería haber un mayor control de los pesticidas además de realizar controles más a menudo de las aguas y los caudales ecológicos. 

Otra medida podría ser conservar y expandir los bosques de ribera pues actúan como filtro en cuanto a los pesticidas se refiere. 
El trabajo es parte del proyecto SCARCE, que se encarga de estudiar los efectos del cambio climático en los recursos hídricos y la calidad de el agua, financiado por el programa CONSOLIDER-INGENIO 2010.


Preocupante los niveles del Sol

Los científicos están preocupados porque el nivel de la actividad del Sol se encuentra en los niveles más bajos desde hace ya 100 años.


Ellos aseguran que hay un elevado porcentaje de que debido a estos niveles se puedan ocasionar cambios en la temperatura graves. Algunos incluso se atreven a decir que se puede llegar a un periodo llamado Mínimo de Maunder que se caracteriza por la escasez de manchas solares. Este año de 2013 es el final de un ciclo solar que se finalizan cada once años y por ello los picos solares deberían ser altos pero por el contrario los picos son bajos, las manchas solares han descendido en aumento desde el 2011 y las llamaradas solares a penas se producen.

Algunos de los factores que producen que los niveles del Sol sean tan bajos es la actividad humana aunque no se sabe seguro el porqué se dice que es debido a las reacciones químicas que se producen en la Tierra. Todo este problema podría provocar que llegaremos a vivir una pequeña edad de hielo.

La salinització un problema del delta de l'Ebre

   Tots els rius presenten el que s'anomena com a estuari, que és la zona de desembocadura dels rius sempre hi ha una zona de barreja entre l'aigua dolça i l'aigua marina. En el cas dels mars tancats amb marees molt dèbils com el Mediterrani, la desembocadura es caracteritza per formar un delta, que presenta aspectes oposats als estuaris típics. Però el tram final del riu també presenta en ocasions una entrada d'aigua marina encara que, a diferència dels estuaris típics, aquesta a penes es barreja amb l'aigua dolça del riu. Així, s'estableix una forta estratificació amb una capa d'aigua dolça a la part superior i una capa d'aigua salada a la part inferior, que es coneix com falca salina. Aquest fenòmen el podem veure en el delta del Ebre, que durant els últims anys els seus nivells de salinitat han augmentat com a conseqüència dels següents fènomens:

- La disminució del seu cabal, com a conseqüència dels nombrosos pantans que hi ha al llarg del seu regut pel pas per les diverses comunitats i províncies.
- L'aportació d'arena i altres sediments del delta, també al mateix motiu.

   Aquets dos factors estan fomentat que el Mediterrani vaja introduint-se en el delta, procés que rep el nom de falca salina i per tant, que l'aigua de l'Ebre es vaja fent cada volta més salada. Aquesta falca comença a penetrar per cabals de l'Ebre a Tortosa inferiors a 400m3/s. Si el cabal és inferior a 300m3/s, la falca penetra fins a l'illa de Gràcia (18 km de la desembocadura), sent el més freqüent. No la supera fins que el cabal no baixa de 100m3.

   Per solucionar el problema el nou Pla Hidrològic de l'Ebre, va tractar un apartat en el qual es revull la proposta per millorar la falca. Juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya, van presentar una idea per a combatre-la. Conta amb una infraestructura subaquàtica basada en comportes que modulen el pas d'aigua dolça cap al mar. Daquesta forma, quan el riu baixe amb molt cabal les làmines s'obren i permeten que el riu arriba al mar. Quan l'Ebre baixe amb menys fofrça les comportes es tancaran i impediran que la falca salina puge riu amunt.   Amb aquest mecanisme es podria reduir part de la concentració de sal en el delta, durant aquest períodes on el seu cabal és menor.  Evitar així altres fenòmens com ara la pèrdua de les espècies autòctones del delta, evitar la introducció d'espècies foranes...

   Aquesta notícia publicada en el periòdic el País el 28 de febrer, l'he relacionada amb el temari onze on es pot veure la contaminació de la hidrosfera. Ja que l'augment de la concentració de salinitat de l'aigua, es pot considerar com algun tipus de modificació de les propietats de l'aigua i per tant, com algun tipus de contaminació natural.

Per visitar les pàgines inicials cliqueu ací.
http://www.ebre.net/webantic/ImpacteSeo.htm
http://www.ciccp.es/biblio_digital/Urbanismo_I/congreso/pdf/040301.pdf

Nubes artificiales.

La mano del hombre y su influencia no solo se perciben en el incremento de la contaminación, en la degradación del ecosistema o el calentamiento global que sufre la Tierra, sino también está provocando que las llamadas nubes artificiales.
En 1992 las llamas estrellas de condensación generadas por los aviones suponían un 0'06%de la cobertura nubosa mundial.En cambio, hoy en día alcanzan el 0'13%.
Por otro lado, el tráfico aéreo,también generan nubes artificiales los incendios forestales o las chimeneas industriales, que bajo situaciones atmosféricas dominadas por anticiclón son capaces de extenderse en horizontal hasta formar vastas capas de estratos.

En definitiva, los distintos procesos de combustión que tienen lugar en la sociedad actual dan lugar a un aumento de vapor de agua existente en la atmósfera.
En un día de cielo azul y despejado, es fácil distinguir los trazos blancos dejado por los aviones. Estos trazos reciben el nombre de estelas de condensación que se originan debido al enfriamiento súbito del vapor de agua que expulsan los motores de las aeronaves.Para que se produzcan estas líneas se requiere un determinado nivel de humedad en el aire, que no siempre tiene lugar.Por esta razón, el vuelo de una aeronave no garantiza la formación de una estela de condensación, sino que depende de las condiciones meteorológicas que reinen en el momento.

Las estelas de condensación además de decorar el cielo , reflejan una parte de la radiación solar que llega a la atmósfera con lo cual se s¡reduce la cantidad de energía que alcanzan la superficie, aunque sea en magnitudes muy pequeñas.
Un estudio elaborado en 2001 en Estados Unidos durante los tres días posteriores a los atentados del 11-S, en los que se prohibió el vuelo de aeronaves en el espacio aéreo norteamericano, permitió comprobar que la amplitud térmica en estas tres jornadas fue mayor de lo habitual.
 Por todo esto, conocer el impacto de las estelas de condensación es primordial. Además, los aviones son capaces de provocar otro tipo de nubes llamadas flanqueo, que no son identificables desde la Tierra ni influyen en el clima, pero son llamativos.


Las chimeneas de la industria también generan nubes, puesto que generan gran cuantiad de agua y partículas en suspensión a la atmósfera .
La observación de las chimeneas fabricales les permite a los expertos sacar conclusiones sobre las condiciones meteorológicas reinantes. Si el humo asciende verticalmente hasta cierto nivel y partir de ahí forma un angulo de 90 grados y pasa a extenderse en horizontal . Esta configuración atmosférica impide la renovación del aire y provoca una progresiva acumulación de contaminantes, muy perjudicial para la salud ( SMOG).

En conclusión, estos procesos contribuyen al calentamiento global y ala alteracion del clima, según advierten los expertos.Los secretos del plancton.

Desde que el científico, Víctor Hansen acuña la palabra plancton , los científicos han estado fascinados con estas criaturas que componen un 98% de a biosfera mundial. Estos diminutos forman la base de la cadena alimentaria de sus ecosistemas y juegan un importante papel en el clima del planeta.

Estas diáfanas criaturas empezaron a ser estudiadas en la última década.
La primera razón por la cual empezaron a estudiar fue porque la acción humana está alterando estas poblaciones, especialmente en las zonas polares y tropicales.
Dos de las investigaciones más recientes comenzaron con la expedición Tara Oceans que recorrió kilómetros por los mares del planeta con el fin de recoger desde huevos, embriones, protozoos y otras diminutas criaturas. Con un enfoque holístico su objetivo es entender cómo las diferentes especies interactúan entre si y con su entorno. Su prioridad es estudiar las funciones de sus genes y los roles de los diferentes organismos, hacer comparaciones entre la información ambiental y los genomas, que finalmente nos dará un profundo entendimiento taxonómico, metabólico y ecosistema de la estructura, evolución y la dinámica. Estos datos nos permitirá saber en el mapa los lugares precisos donde se encuentran y así podremos estudiar los mecanismos de la evolución y sobre la teoría del más fuerte. A continuación tenemos un vídeo que a pesar de estar en italiano, muestra unas imágenes increíbles en 3D.

Los científicos que estaban en el Tara descubrieron que cada litro de agua contiene entre 10 y 100 mil millones de formas de vida planctónicas. Asimismo, el plancton está plagado de compuestos bioactivos todavía inexplorados y que serán de gran interés. Estos diminutos forman un ejército tan poderoso que incluso influye en el clima, el fitoplancton que produce tanto oxigeno como todas las plantas terrestres combinadas además consume dióxido de carbono a través de la fotosíntesis. El aumento de fitoplancton podría retardar el calentamiento global.
Sin embargo, causaría efectos colaterales desconocidos en los ecosistemas afectados. 
Si desean saber más información sobre dichos viajes pueden visitar el siguiente enlace: http://taraexpeditions-es.blogspot.fr/
Dicha información expuesta fue recogida de la edición nr 392 de la revista MUY INTERESANTE.

“El agujero de la capa de ozono se cerrará antes de finales de siglo”

La capa de ozono es un compuesto gaseoso situados en la estratosfera que protege al planeta de la radiación que proviene de los rayos ultravioleta del sol. 

El agujero de la capa de ozono, es en realidad una disminución de la concentración de O3 que provoca un adelgazamiento de la capa en ciertas zonas. El disminución está producida principalmente por los gases CFC's producidos por el humano a partir del siglo XX.

Desde que el 1985, expertos en la atmósfera del servicio británico de exploración antártica publicaron el hecho del debilitamiento de la cantidad de ozono en primavera sobre Halley Bay. También una zona afectada es la Tierra del Fuego en Argentina que debido a este agujero recibe más direcamente las radiaciones solares.  Finalemnte se descubrió un adelgazamiento de una región tan grande como Alaska que afecta en gran mayoría a la antártica en el hemisferio sur. 

Los ecosistemas marinos y terrestres de la Antártida están bajo un elevado estrés asociado al cambio climático. Las región más afectada la península Antártica –donde he estado trabajando los últimos quince años–. El calentamiento de origen antropogénico ha acelerado el derretimiento y el retroceso de los glaciares, la desintegración de las capas de hielo, y provoca una regresión del hielo marino anual. En los últimos treinta años esta regresión ha sido del 40%.Hay buenas noticias sobre la disminución del agujero de la capa de ozono (agujero de ozono) sobre la Antártida y Nueva Zelanda. El Protocolo de Montreal, que se convirtió en ley en 1987, ha sido tal vez el tratado global más exitoso de todos los tiempos. En la actualidad hay 193 países firmantes y dicho tratado impide el uso de ciertos productos químicos (HFC) que se usan como refrigerantes y que destruyen el ozono atmosférico. La buena noticia  es que el agujero de ozono ha dejado de crecer y ahora los científicos atmosféricos predicen que se puede cerrar antes de finales de siglo.

En conclusión,  se deben frenar y reducir los impactos del calentamiento global y la acidificación de los océanos. Sin embargo, para esto es necesario que los países de todo el mundo se unan para llegar a estrategias efectivas para reducir la producción de gases de efecto invernadero y aumentar el desarrollo de energías alternativas.

Perill de la busqueda de petroli en el MediterraniVeïns de les localitats d'Eivissa i València protesten davant de la busqueda de petroli que s'esta duent a terme en les seues costes, podria suposar greus conseqüències ambientals. La petroliera escocesa Cairn Energy pretén buscar petroli o gas baix el fons marí del golf de València (en una profunditat de 50-20.000 metres) , en una àrea submarina que equival a unes sis vegades la superfície d'Eivissa i Formentera i locolizada entre el litoral de la comunitat Valenciana i les costes d'Eivissa.


El projecte utilitzarà uns canons submarins que llançaran cada deu segons una sèrie d'ones sonores de 249 decibels. Els seus responsables pretenen dur a terme el sondeig entre octubre de 2014 i març de 2015. En cas de trobar algun tipus d'hidrocarbur, es passaria a diverses fases de perforació, de manera que l'explotació definitiva del jaciment s'executaria uns cinc anys després.
Estos projectes d'exploració i explotació d'hidrocarburs, segons l'Aliança Mar Blau (un grup d'ecologistes que intenten parar el projecte) , consten tres fases:
  • sondejos sísmics (per a fer un mapa de les formacions geològiques del subsòl marí)
  • sondejos d'exploració (si en els sondejos apareixen formacions geològiques que potencialment puguen contindre hidrocarburs) 
  • explotació comercial dels pous


Este projecte és inacceptable perquè:

- Suposa riscos d'abocaments, incendis i contaminació per hidrocarburs.

- Sectors com la pesca o el turisme es veurien afectats causa de la contaminació de les aigües i pels sondejos acústics.

-Interromprà les rutes de cetacis, tortugues i dofins. Que es veuran afectats no tan sols per la contaminació sinó pel so dels canons, que els provocaria greus conseqüències per a la seua salut, com a hemorràgies internes i danys auditius.

El pulmó verd del planeta en perill


Entre agost de 2012 i juny de 2013 , l'Institut de l'Home i Medi Ambient de l'Amazònia (Imazon), que és privat , va detectar un augment de 100% en la desforestació. Els indicadors mensuals del govern també suggereixen un increment, encara que molt menor.
Segons el govern del Brasil va aconseguir reduir la devastació de la seva selva a 4.571 quilòmetres quadrats el 2012 , el mínim en dècades , després l'alarmant màxim de 27.772 quilòmetres quadrats el 2004 .
Les xifres de la desforestació coincideixen amb grans obres i lleis que afecten la regió , aprovades per un Congrés que té una poderosa bancada favorable als agronegocis en aquest gegant país productor de matèries primeres.
MESURES:
Després d'anys de forts debats , a l'octubre va ser sancionada una reforma del Codi Forestal , impulsada per la bancada agropecuària i enfrontada pels ecologistes . Aquesta llei defineix quin percentatge de bosc han de preservar els agricultors en les seves propietats , que arriba fins el 80% en Amazònia .
El govern brasiler , presidit per Dilma Rousseff , " continua impulsant grans obres , però no va crear noves àrees protegides i gairebé no va demarcar terres indígenes , que són barreres contra la desforestació " , va dir el responsable d' Amazònia de Greenpeace , Paulo Adario .
Els analistes identifiquen una nova tendència en la desforestació : l'especulació sobre la terra encoratjada per grans obres d'infraestructura , com centrals hidroelèctriques , carreteres o ports , que milloren la perspectiva de desenvolupament econòmic . " Brasil ha d'invertir en la prevenció : molts dels danys ambientals i socials d'aquestes obres poden ser previnguts "
Per a saber mes clica els enllaços:

dissabte, 1 de març del 2014

En canvi climàtic es una realitat


       La quantitat de diòxid de carboni es va incrementar en 2,2 parts per milió entre 2011 i 2012 , continuant amb una tendència ascendent i accelerada provocada pel canvi climàtic, segons informa Organització Meteorològica Mundial .
El diòxid de carboni, que prové principalment de les emissions relacionades amb el combustible fòssil, és el responsable del 80 % d'aquest increment. L'augment del CO2 atmosfèric de 2011-2012 va ser superior a la taxa mitjana de creixement dels últims deu anys . Des del començament de l'era industrial , en 1750 , la concentració mitjana global de CO2 a l' atmosfera ha augmentat en un 41% , el metà en un 160% i òxid nitrós en un 20 %. Com a resultat d'això, el nostre clima està canviant i la nostra meteorologia és més extrema, les capes de gel i les glaceres s'estan fonent i el nivell del mar està pujant.

En els últims anys s'han pres mesures de concienciació per part de paisos importants:

El president nord-americà, Barack Obama, ha apel·lat a l'acció mundial conjunta per combatre el canvi climàtic, assenyalant que la incapacitat de solucionar el problema podria portar a una catàstrofe "irreversible" en els pròxims anys. "Ens arriscaríem a condemnar a les generacions futures a una catàstrofe irreversible ".El Govern britànic va presentar un nou mapa sobre l'impacte del canvi climàtic a tot el món . El mapa, que servirà en les negociacions que els britànics mantindran en la Cimera del Clima al desembre a Copenhaguen ( Dinamarca ), reflecteix les conseqüències que podrien produir en no reduir en dos graus l'augment de temperatures.


Per a veure les noticies completes clickeu els enllaços: