dimecres, 26 de març de 2014

Els Oligòmers permeten detectar l'alzheimer amb antelació

   Un nou mètode ha permes obrir  una nova finesta per al diagnòstic primerec de l'alzheimer, aquest mètode s'ha realitzat amb l'ajuda de científics d'EUA i Itàlia. Aquest descobriment consisteix en la detecció de xicotetes molècules i mal formades en el líquid cerebroespinal dels pacients que semblen ser indicadors de la malaltia. Aquesta notícia es va publicar en la revista Cell Reporst, así como se publico en la plataforma d'internet SINC, el dia 20 de març.


   En l'actualitat el diagnòstic de l'Alzheimer s'efectua a través de l'examen clínic. El problema d'aquesta tècnica és que això només s'aconsegueix en pacients simptomàtics, en els quals ja hi ha una deterioració considerable del cervell.

   L'estudi realitzat es centra en la detecció dels oligòmers AB que són els precursors de les plaques d'amiloides típiques de la malaltia d'Alzheimer. Aquets oligòmers són les espècies tòxiques que produeixen el dany neuronal en el cervell dels pacients.

   Per a dur-lo a termini, es va utilitzar la tecnologia anomenada Protein Misfolding Cyclic Amplification que permet detectar la presència dels oligòmers malformats. Aquests mecanisme va mostrar la seva alta eficàcia per localitzar els olígomers AB en concentracions molt baixes. A més, van ser capaços de destingir entre altres malalties degeneratives del alzheimer. Més en davant, es modificarà la tècnica per poder-la utilitzar en mostres de sang i orina per conseguir un mètode menys invasiu.

Per visitar la pàgina principal feu clic ací i per a més informació cliqueu ací.

   Aquest descobriment és molt important, ja que permet diagnosticar la presència d'un futur alzheimer en els pacients. Com a conseqüència, es podria tractar amb antelació la malaltia i així reduir els seus efectes sobre els malalts. Per últim, aquesta notícia l'he relacionada amb l'assignatura de biologia humana i sobretot amb el tema dels sistema nervios ja que tracta sobre una de les patologies més importants que l'afecten.