diumenge, 29 d’abril del 2012

Vino tinto contra la obesidad 

En este artículo se nos informa de como en Estados Unidos se ha estudiado el pieceatanol , que deriva del resveratrol (éste forma parte de la familia de los polifenoles) se encuentra en el vino y se caracteriza por su acción de antienvejecimiento pero se ha descubierto que también son útiles en contra de la obesidad. 
Se ve que cuando el resveratrol entra en nuestro cuerpo se transforma en pieceatanol, y se observó que ésta  bloquea el desarrollo de las células grasas. 
Además altera la acción de la insulina durante la adipogénesis , el proceso en el cual las células grasas jóvenes se vuelven grasas maduras. Provoca que la adipogénesis se retarda o incluso se inhibe. 

dissabte, 28 d’abril del 2012

Infart agut de miocardi (Atac de Cor)

Aquesta malaltia ve donada per la mort d’una part del múscul cardíac que es produeix per l’obstrucció de l’artèria coronària. Al produir-se aquesta obstrucció la sang no arriba al cor i com a conseqüència augmenta la falta d’oxigen que si es prolonga durant un període massa ampli de temps produeix la mort del teixit i aquest ja no es pot regenerar.
Quan el cor está en condicions normals,és a dir, que funcione correctament, la sang circule per les arteries coronaries. No obstant això, en aquestes arteries es pot produir un encongiment que dificulte la circulació i poden produir-se coagulacions degudes a un sobreesforç del cor, que poden arribar a tapar una artèria semiosbtruida. Degut a aquesta obstrucció la sang no arriba al cor i les fibres del teixit cardíac moren irreversiblement.
El infart de miocardi ocorre quan aquests coàguls que es produeixen a les artèries ( trombosi coronària) les obstrueixen. Aquests infarts no es produeixen inesperadament ja que normalment es produeixen per l’arterioesclerosi explicada anteriorment.
L’infart de miocardi se dona a conèixer amb dolors o pressió en la zona del tòrax, sensació d’esgotament, cansament, mareigs i dolor o amb rampa al braç esquerre. Aquests dolors encara que la persona faja repòs no es dispersen. Els símptomes habituals són:
 
    - Dolor toràcic intens i prolongat  amb una pressió molt forta que de vegades es prolonga pels braços,pels muscles, espatlla i mandíbula normalment més intensa en la part esquerra. Es pot descriure el dolor com un puny que retorça el cor. S’assemble a l’angina de pit però és més fort. Quan es produeix aquest dolor s’aplique un comprimit de nitroglicerina baix de la llengua encara que la pressió continua sentint-se.  
    - Dificultats a l’hora de respirar, suors, palidessa i mareigs encara que aquests últims no són massa freqüents.
Els diagnòstics més utilitzats són els electrocardiogrames i el anàlisi de sang encara que també s’utilitzen proves d’esforç, estudis isotòpics, cateterisme cardíac i coronariografía però aquestes només es porten a cap en cas d’haver-se produït  ja l’infart per a diagnosticar quina funcionalitat li queda al cor o per a saber el risc d’infart.
Es pot evitar el risc d’infart deixant de fumar, seguint una dieta equilibrada, realitzant exercici diàriament i evitant les begudes alcohòliques.
Els tractaments per aquesta malaltia cardiovascular són :
-Oxigen.
-Analgèsics. Administració de morfina o similars per a  lliurar el dolor.
-Betabloquejants. Impedeixen que l’adrenalina estimule el cor i per tant aquest batega més lentament amb menys força i per tant no necessita tant d’oxigen.
-Trombolítics. Dissolen els coàguls que impedeixen la circulació de sang.
-Antiagregants plaquetaris. Impedeixen la formació de plaquetes als trombes. L’aspirina forma part d’aquests fàrmacs.
-Calciantagonistes. Redueixen la tensió arterial i impedeixen l’entrada de calci a les cèl·lules del cor fet que produeix el treball del cor.
-Nitrats. Disminueixen el treball del cor.
-Digitàlics. Estimulen el cor per a que bombeje la sang.

Forta relació entre els gens i la vida de les neurones

En el desenvolupament del cervell, moltíssimes neurones moren si no estableixen les connexions adequades, la sinapsis. A més, l'activitat sinàptica represena un mecanisme fundamental en la supervivència de les neurones del cervell. Aquesta importància ve donada ja que la pèrdua d'aquesta activitat produeix la mort neuronal que es pot observar en enfermetats neurodegeneratives; com l'Alzheimer.
Un estudi realitzat per l'Institut de Neurociències de la UAB dirigit per José Rodríguez Álvarez , ha pogut descobrir amb exactitud els mecanismes mol·leculars implicats directament en la supervivència neuronal. S'ha determinat la forta relació que hi ha entre un gen i la supervivència neuronal. El treball realitzat identifica mitjançant un anàlisis de l'activitat gènica, varios gens la funció dels quals és regulada per aquesta activitat. Entre ells trobem el més important, Nurr1, el principal encarregat de la supervivència de les neurones. A més, els investigadors han conseguit descobrir que les neurones que tenen silenciada l'activitat d'aques gen acaben morint.

Aquesta investigació ha suposat el descobriment de la relació entre els dèficits sinàptics, i la neurodegeneració posterior; com en l'Alzheimer.
Un tema molt important i on es pot obsevar un altra de les funcions que tenen els gens i de l'importància d'elles.

Estructura en 3D de l'encarregat de la destrucció de l'ARN defectuós

Un equip del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha realitzat un estudi que s'ha publicat en la revista Nature Structural & Molecular Biology, que determina per primera vegada l'estructura tridimensional d'un complex de set proteïnes que s'encarreguen de destruir l'ARN defectuós (que continga mutacions perjudicials).

L'ADN codifica l'informació necesària per a la síntesis de proteïnes, aquesta síntesis requereix un pas intermedi en el que l'informació genètica de l'ADN es transcrigui en forma de mol·lècula d'ARN, el que s'anomena ARN missatger.
Si aquestes mol·lècules d'ARN contenen mutacions, es produeix una lectura parcial de l'informació genètica, aleshores poden apareixer proteïnes perjucials. Aquestes mutacions són les responsables de molts desordres genètics, entre els quals podem destacar la fibrosis cística, distròfia muscular...
Les cèl·lules poseeixen un mecanisme per a detectar la presència d'aquestes mutacions presents en l'ARN missatger. Quan les localitza, posa en marxa un mecanisme de destrucció molt complex per evitar així la síntesis de proteïnes perjudicials. Aquest complex, implica una acció coordinada d'una àmplia llista de proteïnes entre les quals trobem MAGO, Y14, Btz, UPF1, UPF2, elF4AIII, y UPF3.

L'estructura desarrotllada pels investigadors aporta informació d'alguns dels mecanismes que formen part d'aquest procés de control. Per exemple, els ARN missatgers es troben "decorats" de proteïnes, les quals impideixen l'accés d'enzims que vulguen destruïr-les. Doncs, l'estructura explica com la proteïne UPF1 està preparada per avançar per l'ARN missatger eliminant les proteïnes que es troben unides a aquest, deixant-lo lliure de poder ser atacat. 

Aquest descobriment es molt important per a la ciència i es troba relacionat amb el temari de Biologia de 2n de Batxillerat.

diumenge, 22 d’abril del 2012

Avanzan en el conocimiento de la progresión del cáncer

Recientemente, investigadores del instituto IMIN han descubierto la existencia de una proteína llamada LOXL2 que intervendría en el crecimiento de tumores. Esta proteína actúa sobre una histona denominada H3 suprimiendo un grupo amino. Las histonas son una serie de proteínas sobre las cuales se enrolla el ADN formando la cromatina con el objetivo de estabilizarlo y regular su acidez. Al eliminar el grupo amino, los genes que están regulados por la histona H3 dejan de expresarse. De este modo, las células no se comportan regularmente manteniendo el equilibrio necesario sino que favorecen el desarrollo de tumores principalmente el de mama, laringe, pulmón y piel.
                                                                                         fotografía

           fotografía    

Este descubrimiento resulta bastante interesante porque la proteína LOXL2 es un enzima que podría ser contrarrestado con inhibidores que son substancias que pueden anular las reacciones catalizadas por enzimas.


No obstante, a pesar de este gran descubrimiento, los investigadores quieren seguir investigando sobre la localización de la proteína LOXL2 en el genoma y sobre la existencia de un inhibidor para reducir su actuación.
Esta noticia publicada en Sinc el 12/04/12 está relacionada con varios apartados del temario de biología principalmente con el cáncer, la importancia de las proteínas histonas y con la actuación de los inhibidores.                                                                 

dissabte, 21 d’abril del 2012

Crean el AXN, una alternativa sintética al ADN

Recientemente, unos investigadores en Canadá han conseguido sintetizar una serie de polímeros que pueden almacenar información genética del mismo modo en que lo hacen el ADN y el ARN. Para ser más precisos, han conseguido crear seis moléculas que han recibido el nombre de AXN. La única diferencia que presentan frente al ADN es que en lugar de tener desoxirribosa, contienen otro glúcido distinto.
El AXN puede incluso duplicarse, unirse complementariamente al ADN y al ARN y ser sintetizado a partir de éstos. Además, una de estas moléculas sintetizadas que recibe el nombre de AHN puede adaptarse a diversas condiciones de vida. Este hecho permitiría que pudiera mantener su información a pesar de los cambios ambientales y que fuese tan adecuado como el ADN para garantizar la evolución.


Este nuevo descubrimiento nos otorgaría menos dependencia del ADN y del ARN. Además, el AXN podría tener muchas aplicaciones tanto en el ámbito de la medicina como en el de la biotecnología porque es resistente a una serie de enzimas que pueden destruir los ácidos nucleicos.
Personalmente, he escogido esta noticia publicada el 20/04/12 en Sinc porque hasta ahora se había creído que nuestra vida estaba basada principalmente en el ADN sin embargo, con esta nueva investigación se ha llegado a plantear que el ADN podría haberse formado durante el origen de la vida por casualidad. Esta noticia esta relacionada con el temario de biología de segundo de bachillerato concretamente con el tema del ADN y sus componentes y con la evolución.

dimarts, 17 d’abril del 2012

La obesidad, otro factor que afecta a la calidad del esperma

Desde ya hace tiempo el tabaco, el alcohol y otras drogas se muestran como unos de los causantes de mala calidad del esperma pero en esta noticia habla de un estudio que advierte de que las grasas saturadas constituyen otro factor importante en la calidad de este. Entre el 10 y el 15% de las parejas que quieren tener hijos tiene problemas de fertilidad y en más de la mitad de los casos el problema se halla en el género masculino.
El estudio fue realizado por un equipo del hospital general de Massachusetts en el que analizaron a 99 hombres que fueron a su centro de donación de semen. La conclusión a la que llegó el equipo fue que aquellos que llevaban una dieta más sana rica en grasas poliinsaturadas contenían hasta un 38% más de espermatozoides que los que tenían una dieta alta en grasas saturadas. Además aquellos que tenían una dieta rica en omega 3 también tenían un esperma de mayor calidad.
Por otra parte el problema de la infertilidad  masculina no tiene una única causa sino múltiples pero lo que si es verdad es que el alto consumo de grasas saturadas es uno de ellos de manera que perder peso no solo mejoraría la salud sino que también la calidad del esperma.
Dejo un vídeo sobre la infertilidad masculina.

divendres, 13 d’abril del 2012

Mecanismo de acción del primer oncogén mitocondrial

Durante los últimos años el estudio de la mitocondría (central de energía de toda célula eucariota) ha aumentado considerablemente al descubrir la relación de este orgánulo con muchas enfermedades como el cáncer, la diabetes o el propio envejecimiento del organismo ya que también actúan en la muerte celular. En esta noticia se habla de que un grupo de investigadores ha demostrado que las células tumorales reducen la cantidad de ATP sintasa la cual es productora de las moléculas energéticas de la célula y que en las células tumorales aparecen en menor cantidad. Esto lo han calificado como la huella energética de estas células la cual tiene mucha utilidad en el pronóstico de algunos tipos de cáncer y en su tratamiento.
Pero además otro hallazgo más reciente por parte del mismo grupo ha relacionado que algunas células sobre expresan una proteína llamada IF1 que inhibe la actividad de la ATP sintasa ,es decir, que las células tumorales disminuyen por diversos caminos la producción de ATP para conseguir los productos intermediarios de las rutas metabólicas necesarios para su proliferación.
En resumen, se ha demostrado que la IF1 actúa como oncogén mitocondrial y su mecanismo de actuación.
Este post esta relacionado con el tema 16 "Mutaciones y manipulaciones genéticas" de la asignatura de biología. Dejo una animación sobre los oncogénes.

Un procés essencial per a la meiosi

Uns investigadors de l'Univesitat de Calofornia en Davis, han realitzat un estudi mitjançant el qual han trobat un procés "clau" que ajuda als espermatozoides i òvuls a desenvolupar exactament 23 cromosomes cadascú.
Aquest estudi, suposa un gran avanç per a temes com la fertilitat, els aborts espontànis, càncer...

Els èssers humans tenim 46 cromosomes, 23 dels espermatozoides i 23 de l'òvul. Un embrió amb un nombre incorrecte de cromosomes sol presentar transtorns greus o fins i tot un abort.

Durant la meiosi, aquest procés de divisió crea esperma i òvuls, igualant parells de cromosomes i creuant uns amb altres. Aquestes connexions són essencials per a la classificació dels cromosomes i per a la formació d'esperma i òvuls amb un nombre correcte de cromosomes. Per altra banda, aquests encreuaments entre cromosomes també juguen un paper molt important en l'evolució, permitint que aquests intercanvien trossos d'ADN i oferint així una varietat.

Els investigadors d'aquest nou paper tant important aseguren que ha d'haver uns enzims que garantitzen almenys un encreuament, però no molts. Per això, es van possar en marxa per a trobar aquest tipus d'enzims tant importants per a l'evolució. Va ser entonces quan van descobrir tres enzims de llevat; Mlh1, Mlh3 i Sgs1, que s'encarregàven de tallar l'ADN i fer l'encreuament.
Aquesta notícia suposa un altre avanç de la ciència que demostra que cada dia es poden superar i millorar els coneixement sobre aquesta.

dijous, 12 d’abril del 2012

La luz captada mucho antes de la aparición del primer ojo

En esta noticia se nos habla de que la capacidad de captar luz ha evolucionado antes de la aparición del primer ojo según se ha descubierto en una investigación realizada por el departamento de ecología evolución y biología marina de la universidad de California. Dicha investigación se basó en el estudio de la hidra magnipapillata la cual pertenece ha la familia filo Cnidaria a la que pertenecen otros animales como los corales y las medusas. Lo que realmente fue impresionante fue descubrir que estas hidras poseían un sistema nervioso simple asociado a las células urticantes con células nerviosas capaces de detectar la luz. Estas células nerviosas expresan un grupo de genes en los que se incluye a los de las proteínas opsinas sensibles a la luz las cuales se encuentran en los sistemas de detección de luz de todos los animales incluido nosotros.
Estos echos se demuestran al observarse que las hidras disparaban menos sus dardos urticantes en presencia de una luz intensa pero al ser tapada esta con la mano se incrementaban los disparos urticantes el cual ha sido interpretado como su sistema de defensa ya que al acercarse un depredador este taparía la luz y de esta forma incrementaría los dardos urticantes para defenderse de él.
Por todo esto creen que esta capacidad de regulación de los dardos urticantes mediante células nerviosas sensibles a la luz pude ser el precedente de la evolución de los ojos.
Este post esta relacionado con el tema de microbiología de la asignatura de biología.

Alas de mariposa, el panel solar perfecto

La tecnología espacial y el diseño industrial todavía intentan comprender la complejidad de las alas de una mariposa. Detrás de ellas existe un conjunto de rectángulos que duplican la capacidad de atrapar la energía solar.  
Para muchos investigadores en su belleza se esconde una de las claves del aprovechamiento de la energía solar para el planeta. Debido a esto muchos científicos de diferentes partes del mundo han desarrollado proyectos para aprovechar su diseño en el desarrollo de la tecnología solar. 


Tongxiang Fan de la universidad de China ha presentado un prototipo que resume las investigaciones realizadas a dos tipos de mariposas negras que son las que más cantidad de luz absorben ya que las alas están compuestas de diferentes capas de escamas con pequeños orificios entre ellas. Cada capa permite conservar una parte del calor como compuertas que se van cerrando.  El prototipo se utilizó para sintetizar la energía solar y el resultado fue sorprendente: el catalizador inspirado en las mariposas producía energía al doble de velocidad que un catalizador tradicional. El experto al ver los magníficos resultados comentó que el proceso de fabricación es más sencillo y rápido que otros métodos. Por último el investigador Fan explicó: Lo que buscamos es que en un futuro cercano se aproveche al 100% la energía del sol y por ello investigamos uno de los mejores colectores de energía de la naturaleza, las mariposas.


El misterio de las alas de la mariposa no termina en su forma. Investigadores de la Universidad de Yale descubrieron que en la punta de las escamas existen unas nanoestructuras de cristal, llamadas gyroids, que influyen en su color y que esparcen la luz de forma selectiva. Richar Prum, director de la investigación, explicó en la revista Bioinspiration & Biomimetics cómo los cristales son fundamentales para que la superficie de las alas de las mariposas tomen la forma de una tupida red de bumeranes. Cada escama del ala produce un giroid. Cuando la escama se regenera, el cristal se queda en su lugar hasta que crece otra escama con un nuevo giroid.
Con los resultados de la investigación se espera crear paneles solares que mejoren su eficiencia.

dimecres, 11 d’abril del 2012

Electrocardiograma contra las enfermedades cardiovasculares.

Un grupo de investigación ha descubierto que las alteraciones cardíacas detectadas en un electrocardiograma pueden ayudar a detectar un riesgo a padecer complicaciones cardiovasculares en personas de avanzada edad. 
Esto ha sido puesto a prueba en un estudio realizado a 2.192 adultos alrededor de los 80 años y se realizó un seguimiento para comprobar cuales tenían en un período de tiempo de 8 años problemas cardiovasculares.
Una tercera parte de los tratados mostraron alteraciones en el electrocardiograma un total de 782 personas. De estas 96 murieron por accidentes cardiovasculares, 101 sufrieron ataques de miocardio y 154 sufrieron anginas de pecho.Así pues después de tener en cuenta otros factores los investigadores asociaron anomalías en el electrocardiograma con el riesgo a sufrir accidentes cardiovasculares. De este modo se podría utilizar como técnica para detectar problemas cardiovasculares en personas mayores.
Esta técnica tiene que ser mejorada y aplicada a diferentes poblaciones para asegurar totalmente su acierto aunque nos permite investigar en los factores de riesgo de este tipo de enfermedades. En el caso de los adultos de mediana edad los factores de riesgo no se aprecian de forma tan precisa, la cantidad de colesterol LDL es un factor para este grupo. 
Con esta nueva técnica se ha permitido el estudio en la población de edad más avanzada que hasta el momento había estado más descuidada.

Nova mutació en el teixit cerebral que causa epilèpsia severa.

Un equip de científics ha descobert una mutació que es limita al teixit cerebral i que causa hemimegalencefàlia (HMG), una anomalia en la qual mitad del cervell es fa gran i es torna disfuncional causant discapacitat intel·lectual i epilèpsia severa. La investigació publicada en la revista "Neurón", serveix de model per a altres enfermetats neuropsiquiàtriques que també poden ser causades per mutacions en el cervell.

Les mutacions poden ser hereditàries o no, les mutacions hereditàries es troben presents en totes les cèl·lules del cos, però poden ocòrrer altres mutacions espontànees durant el desenvolupament  que per tant es limiten a les cèl·lules que alguns òrgans.

L'autora de l'estudi, la doctora Ann Poduri, de l'Hospital Infantil de Boston i l'Escola Mèdica de Harvard en E.E.U.U, explica que en les persones amb HMG es produeix una asimetria en el cervell que prèviament ja indica que pot ser causada per una mutació espontànea restringida només a mitad cervell i detectable per un estudi directe del teixit cerebral afectat,

Els simptomes més característics de les persones que pateixen HMG són una quantitat molt gran d'atacs per dia. Açò dificulta el seu desenvolupament congnitiu i fins i tot els metges s'han arribat a plantejar en molts casos eliminar part del teixit cerebral per a controlar les contínues convulsions dels afectats.

L'investigadora Poduri i els seus col·laboradors van trobar mutacions en el gen AKT3 del teixit cerebral amb HMG. Els datos que van obtindre revelen que l'activació anormal del gen AKT contribueix a un creixement excessiu de la mitad del cervell.
Per concluir, els investigadors d'aquest interesant descobriment van afegir quue aquesta es la primera enfermetat atribuïda a mutacions limitades al teixit cerebral, i que per tant, altres epilèpsies i enfermetas neuropsiquiàtriques, associades a mutacions espontànees, també podrien ser el resultat d'aquest tipus de mutacions.

Com són capaços els espermatozoides de trobar l'òvul?

Una recent noticia revela que un grup científic d'investigadors liderats per l'espanyol Luis Álvarez i amb ajuda de l'Institut Max Planck alemà, aseguren que els espermatozoides són capaços de realitzar càlculs molt complexos.

Quant l'òvul allibera els atraents que modifiquen la concentració de calci en l'interior dels espermatozoides, aquests no reaccionen a la concentració en sí, sinò als canvis que es produeixen en aquesta. Del que s'encarreguen és de mesurar els canvis al llarg del temps, és a dir, si la concentració de calci que entra de l'exterior varía ràpida o lentament. Matemàticament, el que fan es mesurar la derivada temporal. Així, en funció dels valors dels canvis, alteren la manera en la que menejen la cua i canvíen de direcció, és a dir, que menejen la cua al són de la velocitat de canvi del calci.
Aquest fenòmen ha sigut únicament provat en esperma de espècies marítimes, però aquest grup d'investigadors segueix esforçant-se per conèixer si aquest descobriment s'extendeix també al esperma humà.

L'estudi planteja que al existir altres sustàncies missatgeres que controlen les funcions cel·lulars, seria possible afirmar que les cèl·lules en general són capaços de realitzar càlculs químics complexos i que elles mateixes posseirien les ferramentes necesàries per a fer-ho.

Unes noves bacteries están menjant-se les restes del Titànic

Restes del Titànic

Fa uns 21 anys que una expedició científica s'encarrega de desplaçar-se fins on es troben les restes del famós naufragi del Titànic, a uns 3 mil 800 cents metres del nivell del mar, per observar els canvis que aquest experimenta. Van revelar que s'han estat produïnt unes formaciones d'òxid amb una apariència similar a les estalagmites, que penjen de l'enorme nau, a causa de l'oxidació del ferro baix l'aigua.

Recientment, Henrietta Mann, una biòloga de l'Universitat de Dalhousie en Halifaz, Canadà, va obtindre mostres d'aquesta oxidació i les va examinar amb un microscopi electrònic. Va descobrir que aquestes formacions tan particulars no eren obra del típic procés químic d'oxidació, sinò que les causants eren bacteries.
L'investigadora canadenca va identificar decenes de bacteries, entre elles un tipus que mai havia estat descobert, les quals va anomenar "Halomonas Titanicae", que havíen sigut les encarregades de anar arrosegant l'acer de la navegació i ocupant-se així d'anar transformant cada àtom en "carámbanos de óxido"
Aquestes bacteries no superen els 1,6 micròmetres de longitud i cada vegada són més la quantitat que hi ha d'aquestes.

Per a la ciència, la desintegració del "Titànic" significaria una pèrdua molt significativa del patrimoni, però al mateix temps, aquest estudi és una esperança per a que si altres plataformes petroleres o vaixells naufraguen no s'acumulen els restos en els fons del mar com a basura, ja que aquestes bacteries es faràn càrrec d'eliminar-los.

El origen de la Luna ya no es el que se creía

Durante todo este tiempo la teoría más aceptada sobre el origen de la Luna era el choque de un asteroide del tamaño de Marte contra la Tierra que expulsó al espacio toneladas de rocas que con el tiempo se fusionaron para formar el cuerpo que ahora conocemos como la Luna. Un grupo de científicos han desmontado esa teoría.
En la universidad de Chicago una geoquímica llamada Zhang Junjun recogió y analizó muestras lunares de 1960 y se compararon con las de la Tierra. Según la teoría del gran impacto, ocurrida hace 4,5 millones de años la Luna debería ser el resultado de una mezcla de la masa del asteroide y de la Tierra, la geoquímica encontró la misma composición tanto en la Luna como en la Tierra. 


En la revista Nature Geoscience, Nicolas Dauphas el coautor de la investigación publicó : "Lo que encontramos es que en el niño, en este caso la Luna, no se ve ninguna diferencia con la Tierra. Es un niño con un solo progenitor". Después de todo la pregunta que muchos se han hecho durante tanto tiempo sigue sin ser resuelta ¿cual es el origen de la Luna?
Para responder  esa pregunta hay muchas teorías: una es la atracción gravitatoria que comprende que la Luna era un cuerpo que vagaba en el espacio hasta que fue atrapado por el campo gravitatorio de la Tierra, otra teoría diferente es la expuesta por George Darwin que afirma que la Tierra al girar aceleradamente sobre su eje expulsó al espacio trozos de su masa que luego se fusionaron y formaron el satélite y la última teoría expuesta comprende que tanto la Tierra como la Luna se formaron juntas.

Theia fué el nombre con el que se bautizó a el asteroide que según la teoría aceptada hasta ahora impactó contra la Tierra pero hay muchas dudas sin resolver acerca de esta teoría como por ejemplo como ya emos mencionado anteriormente que en las muestras recogidas de la Luna no hay ni rastro de elementos de Theia, la composición es la misma que la de la Tierra. Para responder a esto hay diferentes teorías: una de ellas es que aunque el titanio (principal elemento de Theia) es muy resistente, podría haberse evaporado, teoría poco probable. Esta investigación es un gran avance pero el origen de la compañera de la Tierra sigue siendo un misterio. 

dimarts, 10 d’abril del 2012

Més fantasies sexuals en les dones durant els períodes fértils del mes

Un estudi realitzat fa ben poc confirma que les dones tenen més fantasies sexuals durant els dies fértils del mes. Els que han trobat aquesta relació són els científics de la Universidad de Leethebridge (Canadá) y de la de Queens (Reino Unido), i a més han comptat amb la participació de 27 dones heterosexuals i solteres d'uns 21 anys i mig que no estàven usant anticonceptius hormonals.
Una de les científiques ha argumentat que alguns aspectes de la sexualitat de les dones pareixen estar sincronitzats amb els períodes de máxima fertilitat, de manera que quan les possibilitats de concebir són molt elevades, l'interés pel sexe i la excitació aumenten.
Durant molt de temps, els investigadors van explorar el paper de les hormones sexuals en la excitació femenina i masculina. i tots els resultats suggereixen que la sexualitat femenina canvia amb l'ovulació
A les participants, se'ls va demanar que es feren les proves d'orina per establir el moment de l'ovulació, a més de omplir uns qüestionaris se historia sexual. També van completar un diari electrònic amb un qüestionari al llarg de 30 dies en el qual s'indagava sobre les seues fantasies. Els datos resultants donen a conèixer que en les participants, la mitjana de fantasies sexuals va ser de 0,77 al dia en moments previs a l'ovulació, però al començament dels dies d'ovulació aquests datos van aumentar fins 1,3 fantasies diàries.

Es sap que les dones participants fantasejàven amb la parella o fins i tot amb l'ex-parella. Hi havia d'altres que en els seus somnis també experimentàven amb dones.

Així van confirmar que les fantasies sexuals són molt més freqüents durant l'ovulació que durant la resta del mes, a més del nivell d'excitació, que també aumenta.

Origen de las proteínas

Descubren, que las proteínas existieron antes de lo creído.
Según nos revela esta noticia las proteínas, estuvieron presentes en el escenario de la vida antes de lo que se creía. El estudio, muestra que las proteínas ya existían antes de que las estructuras que sintetizan éstas se engancharan para producirlas. Estas proteínas que ya existían, además interactuaban con el ARN.
Como todos sabemos, el ADN y ARN son las moléculas portadoras del código genético, y proporcionan a los organismos un mecanismo para poder reproducirse adecuadamente y para producir todas las proteínas necesarias para los seres vivos. Sin embargo, no sabemos el origen de estas moléculas tan esenciales para la vida. Hasta el momento, se creía que el ARN, tuvo un papel decisivo  en la transición química hacia la compleja vida. Esta hipótesis sostenía que la vida evolucionó a partir de las formas antiguas de ARN, sin que intervinieran proteínas pasando de este modo al ADN.
A partir del descubrimiento que encontramos en esta noticia, se piensa que el origen del ribosoma está en un "Mundo de Ribonucleoproteínas" un escenario parecido al actual, esto supone que las piezas básicas de la maquinaria celular siempre han sido las mismas: proteínas y ARN. Lo mas sorprendente de este hallazgo es que haya proteínas que se formaran antes de la evolución del ribosoma. Si estas proteínas son más antiguas que los ribosomas, quiere decir que las secuencias de aminoácidos de esas proteínas primitivas fueron recordadas e incorporadas en el nuevo sistema.

En cualquier caso, este descubrimiento, pone patas arriba la hipótesis hasta ahora aceptada sobre la evolución de la vida en la Tierra. Además como hemos visto, quedan enigmas por resolver.

Claves contra el VIH

Los resultados publicados por primera vez en 2009 con respecto a una vacuna contra el VIH disminuyó el riesgo a padecer la infección en un 31,2%. Ahora un grupo de investigadores publica cuales fueron los mecanismos inmunes que hicieron que la vacuna redujera el riesgo y cuales hicieron que no resultara eficaz.
Para ello, se estudiaron los casos infectados con VIH y los que no y así vieron las claves para que la vacuna RV144 funcionase. Los que tenían niveles altos de un cierto anticuerpo, el IgC, tenían menos riesgo de contraer el virus, mientras que los que tenían niveles elevados de otro anticuerpo diferente, el IgA, no obtenían ningún beneficio después de la vacunación. Así pues esto permitió saber según los naticuerpos como reacciona cada paciente a la vacuna, lo que permite analizar la efectividad de la vacuna.
Aunque este trabajo ha obtenido muchas ventajas en cuanto a la investigación han sido criticados por el coste económico que suponen y porque aun obteniendo nuevos datos esta vacuna aún no es totalmente efectiva.
Así pues en esta noticia vemos como más que crear una vacuna eficaz se ha investigado en cómo debería ser esa vacuna contra el VIH. No olvidemos que este es un primer paso para lograr la vacuna definitiva, que guiará a los investigadores en su búsqueda.

dilluns, 9 d’abril del 2012

La mutación genética puede provocar trastornos mentales

[Img #6057]En esta noticia se explica, que la mutación del gen DISC1 puede llegar a provocar enfermedades mentales como la esquizofrenia o trastornos de bipolaridad. Este descubrimiento ha sido el resultado a un estudio científico donde se evaluaron a cientos de personas con trastornos mentales y personas sanas, y que dio lugar a que realmente el gen DISC1 había sufrido mutaciones en las personas que padecían enfermedades neurológicas, ya afectaban a una vía de señalización crítica para el desarrollo normal del cerebro.
Pero los científicos, aseguraron que no puede ser la única causa de todos estos trastornos mentales, sino que debía haber algo más por descubrir que ayudará a estas mutaciones a dar resultado a enfermedades del sistema nervioso, principalmente del cerebro, el motor del cuerpo ya que es el encargado de dar órdenes.
Por lo tanto, es un avance haber descubierto que la mutación del nombra gen puede tener problemas, pero se ha de investigar en profundidad las otras causas que facilitan que dicha mutación se produzca. Además, llegando a solucionar este problema se podrá evitar que los descendientes, si se tienen, padezcan trastornos y que puedan ser personas sanas sin padecer el mismo problema que sus parientes.
Hay que añadir, que la Ciencia cada día nos da solución a muchos problemas que en el pasado eran imposibles y gracias a la investigación se podrá preveer y evitar  muchas 'desgracias' que algunos desafortunados tienen que padecer simplemente por nacer y llevarlo consigo toda su vida.
Quiero decir, que esto les pueda dar una lección a las personas que se ríen de las desgracias de los demás, ya que sus hijos de manera natural pueden ser como estas personas, simplemente porque las mutaciones hoy en día son difíciles o imposibles de controlar.

Esta noticia está relacionada con el temario del Tema 16 ' Mutaciones y manipulaciones genéticas' de libro de 2º Bachillerato de Biología.

Bacterias capaces de disparar 'dardos' tóxicos

Las bacterias tienen un sistema de infección de células mediante un tubo, que al juntarse con otras células este orificio atraviesa la membrana de ellas para transferirles el material tóxico, tal y como se redacta en esta noticia.
[Img #7585]Este descubrimiento se ha llevado a cabo por el equipo de investigadores de diferentes Institutos de Investigación de Estados Unidos.
La investigación de las bacterias, ha hecho ver a los científicos que las bacterias tienen un mecanismo específico para inyectar proteínas tóxicas a las células, y según los informes se trata como de un tipo de propulsión de material infeccioso que sale disparado de la bacteria hacia la célula. Al ser expulsados estos componentes, el tubo que une la bacteria con la célula regresa a su lugar de origen y puede ser reutilizado para infectar otras células. Hay que añadir que este tipo de secreción no es anónimo, sino que adquiere un nombre '' Infección de tipo VI ''. Pero, hay más microorganismos que utilizan este método para atacar a otros, uno de ellos es el virus.
Por lo tanto, hay que decir que los microorganismos por mucho que tengan un tamaño muy diminuto, llevan a cabo procedimientos organizados y muy complejos. Y hay que dar gracias a la Ciencia, que es la encargada de explicar al resto del planeta estos sucesos, que sin utensilios específicos no seríamos capaces de llegar a entender nunca jamás. Además, gracias a estas investigaciones, en un futuro próximo daremos soluciones a muchas infecciones y patologías que provienen de procesos tan microscópicos como puede ser este caso.

Esta noticia está relacionada con el temario del Tema 17 ' Biologia de los microorganismos' , es decir 'Microbiologia', del  libro de 2º Bachillerato de Biología.

Origen de la fotosíntesis en el dominio eucariota

En esta noticia, se  habla del avance en la investigación del ''¿Por qué, las células eucariotas empezaron a realizar la fotosíntesis ? ''. Pues esta investigación ha sido llevada a cabo por científicos de la Universidad de Rutgers ( EEUU), mediante el análisis en la Cyanophora Paradoxa, un tipo de alga unicelular que aún mantiene rasgos primitivos similares a las plantas de hace millones de años. Tras la investigación durante meses en la Cyanophora Paradoxa, se sacaron conclusiones muy relevantes y que supondrían la solución a un enigma que tanto ha circulado por nuestras mentes. Y la solución es que un protista unicelular capturó en su interior una cianobacteria  capaz de llevar a cabo procesos químicos de transformación de elementos. Esta incubación del protista dió lugar al plástido, que es el actualmente comportamiento llevado a cabo por las células para realizar la fotosíntesis y a partir de luz del Sol, nutrientes y dióxido de carbono, es capaz de producir oxigeno al exterior.
Por lo tanto, gracias a la investigación que se está llevando a cabo en todos los puntos de nuestro planeta, cada día se resuelven la multitud de enigmas que rodean por nuestras cabezas y somos capaces de entender el '' ¿Por qué? '' de muchos acontecimientos que se llevan a cabo en los seres vivos y que son vitales para la existencia del ser humano y del conjunto que abarca nuestro planeta.

Esta noticia esta relacionada con el temario del Tema 13 '' Respiración y Fotosíntesis'' y la Teoria Endosimbiòtica del libro de Bachillerato de Biologia.

Nueva vacuna contra la bacteria de la meningitis

En esta noticia, se habla del desarrollo de una vacuna llevado a cabo por un grupo de científicos de la Universidad de Chile, contra la bacteria Neisseria meningitidis también conocida como ''mengingococo'' , responsable de la enfermedad tan grave como es la meningitis. Esta vacuna ha recibido el nombre de 4CMenB, y según informes de los propios investigadores de ella, es un remedio prometedor contra la enfermedad que afecta gravemente el sistema nervioso. Pero hay que añadir, que aún no se conoce si es compatible con las otras vacunas que se suministran a los seres humanos contra otras posibles infecciones, por lo tanto, puede ser una prometedora solución pero primero habrá que investigar si puede reaccionar con otros componentes de otras vacunas para asegurar su rendimiento. Para ello, se debe realizar un estudio eficaz y rápido ya que si no presenta adversidades se podrá combatir la cepa B, que es la principalmente  infecciosa por la bacteria y se podrá además reducir la tasa de mortalidad por la meningitis, o preveer la infección del ser humano con la Neisseria meningitidis y por lo tanto evitar su infección letal. En conclusión, aunque no exista realmente la vacuna totalmente segura, hay que investigar y posiblemente la vacuna 4CMenB sea la solución a dicha enfermedad neurológica.

Esta noticia esta relacionada con el temario del Tema 18 ' Microbiologia aplicada' del libro de 2º Bachillera de Biología.

Impulsan el primer medicamento para tratar el cáncer en humanos

Diferentes científicos de Estado Unidos han encontrado un medicamento que produce un buen efecto contra el cáncer. Este medicamento ha recibido el nombre de BIND-014. Según nos cuenta la noticia, es el primer nanomedicamento dirigido a seres humanos. En este avance han participado diversos institutos de investigación de Estados Unidos.

La importancia de este medicamento está, en que posee una gran capacidad para llegar a un receptor que encontramos en los tumores, consiguiendo que haya una gran concentración de este medicamento en el tumor, y además se ha demostrado que es mas eficaz que el fármaco de la quimioterapia "Taxotere"
BIND-014 es capaz de concentrar su efecto en el sitio deseado, donde se encuentra la enfermedad, por lo tanto es de gran importancia, ya que no afectaría a otras zonas del cuerpo.
En el estudio realizado, los investigadores comprobaron que las característica farmacocinéticas consistentes con la circulación prolongada y liberación controlada del fármaco eran 100 veces más que en el docetaxel, suprimiendo en crecimiento de los tumores.
Los investigadores señalan que BIND-014 cambia radicalmente los efectos bilógicos del docetaxel, incluidos los aumentos importantes de la concentración en el tumor. Hasta ahora BIND-014 ha sido bien tolerado.
El descubrimiento de este fármaco es de gran importancia en la lucha contra el cáncer.

Disfunción sexual por diálisis.

Las personas con insuficiencia renal crónica tienden a tener ciertas disfunciones sexuales. El estudio de estas disfunciones se han realzado mayoritariamente a hombres, aunque en esta noticia veremos cómo Giovanni Strippoli acaba de realizar estudios en los que se analizan las disfunciones en el caso de las mujeres con diálisis, llegando a la conclusión que cuatro de cada cinco enfermas padece disfunción sexual.
Así pues después de este descubrimiento es necesario que sea tratado por los médicos para mejorar la calidad de vida de las enfermas siendo necesario tratarlas para investigar en tratamientos.
La hemodiálisis, entre muchos otros síntomas provoca disfunción sexual, que cómo hemos visto ha sido estudiada con más detenimiento en el caso de los hombres y que incluso puede ser tratada con inhibidores fosfodiesterasa-5 (sildenafilo) mejorando la calidad de vida del enfermo, la novedad permanece en el caso de las mujeres. Se han consultado 659 con diálisis preguntándoles por el deseo sexual, la exitación, la lubricación, el orgasmo, la satisfacción global y el dolor. analizando también la situación en la cual se encontraban. Los resultados han mostrado que el 84% de las encuestadas reconocen padecer disfunción sexual y el 55% que no lo reconocían lo padecen. Además las pacientes europeas son más propensas a padecer dicha enfermedad así como las que no tienen pareja.
Es importante sobretodo estudiar un posible mejora para las pacientes con disfunción sexual causada por diálisis para mejorar la calidad de vida de estas pacientes y prevenir una depresión que va estrechamente ligada con este tipo de disfunción.

dijous, 5 d’abril del 2012

Los genes del autismo.

Científicos estadounidenses han deducido, mediante la identificación de 65 genes, que tener hijos a una edad avanzada provoca más riesgo de que los bebés desarrollen autismo. Los genes estudiados facilitan la aparición del autismo en niños sin antecedentes hereditarios y que han permitido un gran avance en las causas genèticas de la enfermedad. La aparición de este trastorno es todavía un misterio aunque se ha demostrado que cuenta con un importante componente genético. Los primeros síntomas son la pérdida gradual del habla, la pérdida de las relaciones interpersonales así como la falta de reacción ante los estímulos.
Tres grupos científicos de universidades estadounidenses han analizado estos genes que aparecen es los hijos pero no en los padres y reciben el nombre de mutaciones "de novo". Estas mutaciones son errores genéticos clave en el desarrollo del autismo, que en el autismo llegan a suponer el 5% del genoma del enfermo, lo que ha supuesto por primera vez que se puedan identificar los genes que contribuyen al autismo.
El estudio se realizó mediante el análisis del ADN de 238 familias las cuales alguno de sus progenitores padezcan la enfermedad por un grupo de científicos, de 209 familias por otro grupo y de 175 familias por otro grupo. Se encontraron 65 genes implicados de los cuales cuatro de ellos, SCN2A, CHD8 KATNAL 2 Y GRIN2B, mantienen más vínculo con la enfermedad.
Un punto de mucho interés que se encontró en este estudio era que las mutaciones "de novo" eran mas comunes en los casos en los que los progenitores fueran mas mayores, lo que aumenta el riesgo de la enfermedad, llegando a ser causantes del 14% de los casos de autismo.
Esta investigación hará que en el futuro se puedan llegar a conocer mas genes que aparezcan en esta enfermedad, asi pues se podrá llegar a conocer las causas primeras de la enfermedad.

dimecres, 4 d’abril del 2012

Bacterias degradadoras de naftaleno

En esta noticia se nos informa de que unos investigadores de Granada han descubierto unas bacterias anaerobias marinas (de las que se sabe muy poco debido a su difícil acceso) las cuales son capaces de degradar el naftaleno que forma parte del compuesto refinado de petroleo.

Estas bacterias fueron halladas dos años después de el trágico accidente del prestige, cuando parte del fuel se había mezclado con la arena del fondo marino, allí encontraron estas bacterias degradando el naftaleno.
Las bacterias fueron recogidas y cultivadas en laboratorio y solamente fueron seleccionando aquellas que degradaban este compuesto el cual supone un gran gasto económico degradarlo químicamente por ello este descubrimiento significará costes más baratos en los procesos de eliminación del vertido de petroleo.
Debido al escaso conocimiento de este tipo de bacterias el cultivo de estas en laboratorio dura meses y una vez establecida la ruta de degradación que utilizan se podrá aplicar en la biorrecuperación de ecosistemas marinos.
Este post esta relacionado con los temas de "microbiología" y "mutaciones y manipulaciones genéticas" de la asignatura de biología. Dejo un vídeo del asunto.