divendres, 30 de desembre del 2011

Transplante de hígado dividido

En esta noticia se nos cuenta que por primera vez en Andalucía se ha conseguido hacer un transplante de hígado a un niño mediante la técnica " split in situ ". Esta técnica consiste en dividir el hígado dentro del donante para que dos personas (un adulto y un infante) resulten beneficiadas, en concreto en la noticia se hablaba de un 75% del órgano para el adulto y el 25 restante para el bebe de 6 meses.
El doctor Briceño indicó que en un principio esta técnica dividía el órgano en el exterior pero se producía el alargamiento de la isquemia y el recalentamiento del órgano, lo que nos daba un órgano de menor calidad.
Se ha redactado un protocolo en el que aparecen las condiciones que han de llevarse ha cabo para poder efectuar este tipo de transplante como las condiciones del hígado que siempre ha de proceder de un cadaver,como ha de hacerse la bipartición y aclara los criterios de implante.
<a href='http://video.mx.msn.com/?mkt=es-mx&vid=e8cd3d2a-3e4c-49fd-adae-731620f109fc&from=&src=v5:embed::' target='_new' title='Un bebé y un adulto reciben parte del mismo hígado dividido dentro del donante'>Video: Un bebé y un adulto reciben parte del mismo hígado dividido dentro del donante</a>
Esta noticia esta relacionada con la charla de transplantes de órganos del marató de tv3.

dimecres, 28 de desembre del 2011

VISITA AL CENTRE DE TRANSFUSIÓ . CURS 2011-12

Des de fa ja uns quants anys, des del nostre Departament es realitza una visita al Centre de Transfusió de Castelló. Com pràcticament tots sabeu ja, aquest Centre és la referència en donació de sang de la nostra província.
Gràcies a aquesta visita, els alumnes de Biologia Humana poden completar els coneixements sobre lasang, que a nivell teòric realitzem a classe, veint "in situ" els diferents passos i processos que segueix la sang des de l'entrevista prèvia fins a l'emmagatzemament dels diferents components de la sang i la posterior distribució a hospitals, clíniques,etc.
Però aquesta visita té un valor afegit encara mes important, i és que gràcies a ella podem veure per un costat el grau de professionalitat i de seguretat que presenta tot aquest procés, i per tant la seguretat tant del donant com del receptor, i per l'altre costat perquè l'alumne es dóna compte de la importància, i de la necessitat de donar sang.
En un món en el que les necessitats de sang augmenten dia a dia, no podem quedar-nos parats i esperar que altres "donen"; és cosa de tots, i per tant, quan millor coneguen els nostres alumnes el procés de donació, necessitats reals, etc., segurament més fàcilment es plantejaran ser donants en un futur.
La valoració que han fet els alumnes de l'activitat ha sigut molt positiva ja que la "valoració global" ha sigut de 8,73. Podeu veure els diferents apartats analitzats en la presentació següent.
No volem deixar passar l'ocasió d'agrair una vegada més totes les facilitats que ens han donat tots els membres del Centre de Transfusió, amb la seua directora Dra. Maria Guinot al capdavant.
* Els alumnes realitzaran un treball sobre la visita, que intentarem publicar en tornar de vacances
Per ampliar la presentació piqueu en el botonet que hi ha semblant al següentFàrmacs disfressats de glòbuls rojos

Cada vegada es creen més recursos per a poder introduir fàrmacs en l'organisme; com per exemple les nanopartícules, i així millorar el tractament d'enfermetats com el càncer. Estàn intentan que aquest tipus d'"armes" continguen unes propietats que s'apropen cada vegada més a les que tenen els glòbuls rojos. Ara, s'ha produït un gir en aquest tema ja que s'han disfressat  aquestes nanopartícules amb les membranes dels glòbuls rojos.
Els eritròcits són els encarregats de transportar l'oxigen per l'organisme. Gràcies a les seues propietats, els científics els han utlitzat com a la clau per al disseny d'una nova generació de transport.
Uns investigadors de la Universitat de California, es van veure incapaços de imitar les propietats del glòbuls rojos, es van decidir a camuflar les nanopartícules i cobrirles de les membranes dels glòbuls. Aquestes nanopartícules disfressades, tenen un diàmetre de 100nm i consegueixen passar desapercebudes per les defenses del cos, gràcies al difraç. Ademés, tenen una gran capacitat de circulació, el que els proporciona un major temps per a recorrer.

Aquest article ha suposan un gran canvi i un avanç en el transport. Ademés, a partir d'açò, científics estàn intentant afegir una petita molècula a aquestes membranes per a que aixií també puga detectar cèl·lules cancerígenes i unir-se a aquestes.

S'ha descobert la creació de sang a partir de cèl·lules mare


En un article publicat en la edició de internet de la revista "Blood", un grup de científics estadounidenses ha conseguit crear a partir de cèl·lules d'embrions humans, glòbuls rojos en una quantitat com per a arribar a produïr sang, el que suposa un gran avanç en la medicina., ja que significaría tindre un subministre il·limitat de sang per a les transfusions.
Aquest descobriment és molt important ja que suposa que molta gent que pateix pèrdues de sang, tinga la posibilitat de sobreviure al tenir una contínua transfusió de sang.
Segons Lanza, les cèl·lules mare embrionàries representen una font de cèl·lules que poden propagar-se i expandir-se fins l'infinit, proporcionant així una font inagotable de glòbuls rojos.


El objectiu de la empresa estadounidesde és poder crear un banc de cèl·lules mare embrionaries que corresponen als diferents tipus de sang (A, B, 0 i AB), fins i tot la versió positiva i negativa de cada ú.
No obstant això, aquest grup de científics està treballant en un altra investigació per a tratar de generar cèl·lules mare reprogramades d'individus amb el grup sanguini cero negatiu, compatible amb el resto.
La identificació d'una línea de cèl·lules mare del tipus sanguini cero negatiu, ens aproparia a la producció del tipus de sang conegut com a "donant universal", que només el tenen el 7% de la població.
Aquest estudi suposarà un canvi en la ciència ja que no es necesitarà tant la donació de sang ja que es podrà crear.

Nova prova de diagnosi per al càncer de pulmó.

Segons un article publicat el 23 de Desembre de 2011 en la revista virtual Sinc, han desenvolupat uns bio sensors, capaços de detectar marcadors tumorals en l’alè de les persones.
Aquesta noticia ens mostra un gran avanç científic en al camp de la diagnosi de càncers, ja que càncers de pulmó, d’estómac o del fetge son molt difícils de diagnosticar, i a causa dels seus símptomes que son confosos per molèsties rutinàries, donen lloc a una tardía detecció del càncer que es troba en fases molt avançades quan aquest es detectat. Gràcies al desenvolupament dels bio sensors, els canvis que es produeixen a l’interior del cos de les persones amb càncer son reflexats en l’alè d’aquestes, i son captats per aquestos bio sensors en les primeres fases dels càncer.
Els passos que es segueixen per a realitzar la diagnosi de càncer a través dels bio sensors son els següents. Primer s’agafa una mostra de l’alè de les persones per a veure quin tipus de compostos son mes representatius en els pacients en càncer de pulmó, i així poder comparar després el resultat per saber si té o no càncer de pulmó. Després, les mostres d’alè son analitzades cromatogràficament i espectromètricament, i més endavant un anàlisis quimiomètric.
S’ha utilitzat l¡alè de les persones per a diagnosticar càncers de manera més eficaç i amb menor extensió d’aquest perquè en ell trobem compostos orgànics que es veuen alterats entre 10-100 vegades mes de la quantitat normal quan una persona pateix un càncer.
Aquest article té relació amb el temari de Biologia humana, ja que tracta de tècniques de diagnosi per a trobar amb antelació càncers com el de pulmó.

Troben una nova funció dels neutròfils


Un article publicat a la web de Sinc, ens dona a conèixer l’aparició de neutròfils en la melsa, sense que hi haja ninguna infecció. A més també han descobert, que la funció que aquestos neutròfils duen a terme es completament diferent a la que fan la resta dels neutròfils, la seua funció es immunorreguladora.
Els neutròfils son designats les cèl·lules “limpiadores”, ja que aquestos tenen que anar als llocs on s’ha produït una infecció o inflamació per destruir els agents patògens. Per això que la funció d’aquestes cèl·lules es detindre l’expansió de l’ infecció, i preparar el camí per a que cèl·lules immunològiques exterminen l’ infecció de manera permanent. Però, amb l’estudi de IMIM i ICREA, s’ha observat que els neutròfils situats a la melsa sense presencia de cap infecció tenen una funció diferent. En aquest òrgan, els neutròfils es troben prop dels Limfòcits B, interactuen amb aquestos, ajuden a l’activació d’aquestos i a donar una resposta ràpida davant dels agents patògens. Això ha sigut una novetat, ja que els neutròfils que es troben a la sang no poden realitzar aquesta funció.
Aquesta noticia m’ha paregut interessant ja que ara es poden fer teràpies més eficaces contra els agents patògens, fer una vacuna que augmenta el nombre de neutròfils de la melsa, etc… En resum, es un avanç per a la medicina i tot el camp de la salut.
Aquest post té relació amb Biologia Humana, amb el tema de la sang i del sistema immunitari, ja que tracta de els neutròfils (cèl·lula sanguínia) i de les respostes immunitàries davant d’un agent patogen.

dijous, 15 de desembre del 2011

XERRADA MARATÓ TV3 2011Organitzades pel Departament de Biologia i Geologia i integrades dintre del Programa SHE, vam tindre unes xerrades que amb el títol QUAN ACABA UNA VIDA EN COMENCEN SIS vam  adreçar als alumnes de 3r ESO i 2n Batxillerat (Biologia Humana).
Aquestes xerrades formen part d’una sèrie d’activitats que organitza la Fundació La Marató de TV3,  la qual té la missió de fomentar i promoure la recerca biomèdica,  així com la sensibilització social sobre determinades malalties que es tracten al programa televisiu la Marató de TV3, mitjançant campanyes de participació ciutadana i actes de difusió i educació.
Enguany les xerrades formen part d'una campanya de sensibilització front als trasplantaments d'òrgans i teixits, on es descriuen els tipus de trasplantaments i regeneració d'òrgans i teixits que es fan a l'actualitat, amb exemples de casos reals. Els alumnes poden veure com canvia la vida d'una persona de la seua edat abans i després del trasplantament, amb les explicacions d'ells mateixos i de les seues famílies, asixí com dels familiars dels donants.
L’activitat va constar d’unes explicacions per part del metge en Jordi Esforç i d’un video molt emotiu, que a la vista de la valoració realitzada pels professors implicats, i la realitzada directament pels propis alumnes va resultar molt positiva

XERRADA MARATÓ TV3 IES POLITECNIC 2011 from Rafa Mollà on Vimeo.dilluns, 12 de desembre del 2011

Nuevo método para eliminar la basura espacial.

- Los Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid han llevado a cabo el proyecto Ion Beam Shepherd for Contactless Space Debris Removal (Eliminación de Basura Espacial con Chorros de Iones) dirigida por grupos como: el Grupo de Dinámica Espacial y el Equipo de Propulsión Espacial y Plasmas, ambos adscritos a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos (ETSIA), uniendo sus conocimientos para llevar a cabo el prollecto.

- Este proyecto pretende evitar el Síndrome de kessler , sindrome propuesto por el consultor de la NASA Donald J. Kessler en el cual el volumen de basura espacial en órbita baja terrestre sería tan alto que los objetos en órbita serían impactados con frecuencia por la basura, creándose así aún más basura y un mayor riesgo de otros impactos sobre otros objeto.

- El proyecto consiste en ejercer de forma continua una pequeña fuerza sobre el residuo y acompañarlo en su trayectoria hasta la reentrada atmosférica o tambien denominada órbita cementerio, una de las supuestas ventajas es que es viable tecnologicamente y así evitariamos el Sindrome de kessler.

Mas información sobre la noticia en question Aquí

Nuevos avances en la lucha contra la leucemia linfática crónica.

La revista "Nature" publicó esta noticia que supone un importante avance en salud, el domingo pasado. (Picar sobre imagen para ver video)Varios investigadores españoles han descubierto la base genética de una variante de la leucemia en un estudio en el que han participado multitud de pacientes afectados.
Gracias a este hallazgo, los científicos han logrado explorar el genoma de 105 pacientes con leucemia linfática crónica e identificar más de 1246 nuevos genes mutados relacionados con esta enfermedad.
Estamos hablando de un tipo de cáncer de la sangre que afecta a los glóbulos blancos o linfocitos; se trata del tipo de leucemia más común en países occidentales, con más de mil nuevos casos diagnosticados cada años en España.
Esta noticia la podemos relacionar perfectamente con el tema relacionado con la sangre, sus componentes y respectivas enfermedades.

dijous, 8 de desembre del 2011

El nuevo planeta KEPLER 22b

El día 6 de diciembre la NASA anunció el descubrimiento de un nuevo planeta llamado Kepler 22b, el cual aparenta ser el planeta más parecido a nuestro que se haya descubierto.

Aquí tenéis la noticia en cuestión:

Sus primeras observaciones fueron tomadas en 2009 y ahora se han terminado. El próximo proyecto de la NASA es averiguar si en él hay vida.

DATOS DE INTERÉS
Se situa a 600 años luz de la Tierra
Tiene un radio 2 veces superior a la Tierra
Gira alrededor de una estrella muy similar al Sol
Se estima que su temperatura media es de 22ºC

A la espera de averiguar su composición este descubrimiento ha reavivado la esperanza de un planeta mellizo al nuestro.