divendres, 30 de desembre del 2011

Transplante de hígado dividido

En esta noticia se nos cuenta que por primera vez en Andalucía se ha conseguido hacer un transplante de hígado a un niño mediante la técnica " split in situ ". Esta técnica consiste en dividir el hígado dentro del donante para que dos personas (un adulto y un infante) resulten beneficiadas, en concreto en la noticia se hablaba de un 75% del órgano para el adulto y el 25 restante para el bebe de 6 meses.
El doctor Briceño indicó que en un principio esta técnica dividía el órgano en el exterior pero se producía el alargamiento de la isquemia y el recalentamiento del órgano, lo que nos daba un órgano de menor calidad.
Se ha redactado un protocolo en el que aparecen las condiciones que han de llevarse ha cabo para poder efectuar este tipo de transplante como las condiciones del hígado que siempre ha de proceder de un cadaver,como ha de hacerse la bipartición y aclara los criterios de implante.
<a href='http://video.mx.msn.com/?mkt=es-mx&vid=e8cd3d2a-3e4c-49fd-adae-731620f109fc&from=&src=v5:embed::' target='_new' title='Un bebé y un adulto reciben parte del mismo hígado dividido dentro del donante'>Video: Un bebé y un adulto reciben parte del mismo hígado dividido dentro del donante</a>
Esta noticia esta relacionada con la charla de transplantes de órganos del marató de tv3.

dimecres, 28 de desembre del 2011

VISITA AL CENTRE DE TRANSFUSIÓ . CURS 2011-12

Des de fa ja uns quants anys, des del nostre Departament es realitza una visita al Centre de Transfusió de Castelló. Com pràcticament tots sabeu ja, aquest Centre és la referència en donació de sang de la nostra província.
Gràcies a aquesta visita, els alumnes de Biologia Humana poden completar els coneixements sobre lasang, que a nivell teòric realitzem a classe, veint "in situ" els diferents passos i processos que segueix la sang des de l'entrevista prèvia fins a l'emmagatzemament dels diferents components de la sang i la posterior distribució a hospitals, clíniques,etc.
Però aquesta visita té un valor afegit encara mes important, i és que gràcies a ella podem veure per un costat el grau de professionalitat i de seguretat que presenta tot aquest procés, i per tant la seguretat tant del donant com del receptor, i per l'altre costat perquè l'alumne es dóna compte de la importància, i de la necessitat de donar sang.
En un món en el que les necessitats de sang augmenten dia a dia, no podem quedar-nos parats i esperar que altres "donen"; és cosa de tots, i per tant, quan millor coneguen els nostres alumnes el procés de donació, necessitats reals, etc., segurament més fàcilment es plantejaran ser donants en un futur.
La valoració que han fet els alumnes de l'activitat ha sigut molt positiva ja que la "valoració global" ha sigut de 8,73. Podeu veure els diferents apartats analitzats en la presentació següent.
No volem deixar passar l'ocasió d'agrair una vegada més totes les facilitats que ens han donat tots els membres del Centre de Transfusió, amb la seua directora Dra. Maria Guinot al capdavant.
* Els alumnes realitzaran un treball sobre la visita, que intentarem publicar en tornar de vacances
Per ampliar la presentació piqueu en el botonet que hi ha semblant al següentFàrmacs disfressats de glòbuls rojos

Cada vegada es creen més recursos per a poder introduir fàrmacs en l'organisme; com per exemple les nanopartícules, i així millorar el tractament d'enfermetats com el càncer. Estàn intentan que aquest tipus d'"armes" continguen unes propietats que s'apropen cada vegada més a les que tenen els glòbuls rojos. Ara, s'ha produït un gir en aquest tema ja que s'han disfressat  aquestes nanopartícules amb les membranes dels glòbuls rojos.
Els eritròcits són els encarregats de transportar l'oxigen per l'organisme. Gràcies a les seues propietats, els científics els han utlitzat com a la clau per al disseny d'una nova generació de transport.
Uns investigadors de la Universitat de California, es van veure incapaços de imitar les propietats del glòbuls rojos, es van decidir a camuflar les nanopartícules i cobrirles de les membranes dels glòbuls. Aquestes nanopartícules disfressades, tenen un diàmetre de 100nm i consegueixen passar desapercebudes per les defenses del cos, gràcies al difraç. Ademés, tenen una gran capacitat de circulació, el que els proporciona un major temps per a recorrer.

Aquest article ha suposan un gran canvi i un avanç en el transport. Ademés, a partir d'açò, científics estàn intentant afegir una petita molècula a aquestes membranes per a que aixií també puga detectar cèl·lules cancerígenes i unir-se a aquestes.

S'ha descobert la creació de sang a partir de cèl·lules mare


En un article publicat en la edició de internet de la revista "Blood", un grup de científics estadounidenses ha conseguit crear a partir de cèl·lules d'embrions humans, glòbuls rojos en una quantitat com per a arribar a produïr sang, el que suposa un gran avanç en la medicina., ja que significaría tindre un subministre il·limitat de sang per a les transfusions.
Aquest descobriment és molt important ja que suposa que molta gent que pateix pèrdues de sang, tinga la posibilitat de sobreviure al tenir una contínua transfusió de sang.
Segons Lanza, les cèl·lules mare embrionàries representen una font de cèl·lules que poden propagar-se i expandir-se fins l'infinit, proporcionant així una font inagotable de glòbuls rojos.


El objectiu de la empresa estadounidesde és poder crear un banc de cèl·lules mare embrionaries que corresponen als diferents tipus de sang (A, B, 0 i AB), fins i tot la versió positiva i negativa de cada ú.
No obstant això, aquest grup de científics està treballant en un altra investigació per a tratar de generar cèl·lules mare reprogramades d'individus amb el grup sanguini cero negatiu, compatible amb el resto.
La identificació d'una línea de cèl·lules mare del tipus sanguini cero negatiu, ens aproparia a la producció del tipus de sang conegut com a "donant universal", que només el tenen el 7% de la població.
Aquest estudi suposarà un canvi en la ciència ja que no es necesitarà tant la donació de sang ja que es podrà crear.

Nova prova de diagnosi per al càncer de pulmó.

Segons un article publicat el 23 de Desembre de 2011 en la revista virtual Sinc, han desenvolupat uns bio sensors, capaços de detectar marcadors tumorals en l’alè de les persones.
Aquesta noticia ens mostra un gran avanç científic en al camp de la diagnosi de càncers, ja que càncers de pulmó, d’estómac o del fetge son molt difícils de diagnosticar, i a causa dels seus símptomes que son confosos per molèsties rutinàries, donen lloc a una tardía detecció del càncer que es troba en fases molt avançades quan aquest es detectat. Gràcies al desenvolupament dels bio sensors, els canvis que es produeixen a l’interior del cos de les persones amb càncer son reflexats en l’alè d’aquestes, i son captats per aquestos bio sensors en les primeres fases dels càncer.
Els passos que es segueixen per a realitzar la diagnosi de càncer a través dels bio sensors son els següents. Primer s’agafa una mostra de l’alè de les persones per a veure quin tipus de compostos son mes representatius en els pacients en càncer de pulmó, i així poder comparar després el resultat per saber si té o no càncer de pulmó. Després, les mostres d’alè son analitzades cromatogràficament i espectromètricament, i més endavant un anàlisis quimiomètric.
S’ha utilitzat l¡alè de les persones per a diagnosticar càncers de manera més eficaç i amb menor extensió d’aquest perquè en ell trobem compostos orgànics que es veuen alterats entre 10-100 vegades mes de la quantitat normal quan una persona pateix un càncer.
Aquest article té relació amb el temari de Biologia humana, ja que tracta de tècniques de diagnosi per a trobar amb antelació càncers com el de pulmó.

Troben una nova funció dels neutròfils


Un article publicat a la web de Sinc, ens dona a conèixer l’aparició de neutròfils en la melsa, sense que hi haja ninguna infecció. A més també han descobert, que la funció que aquestos neutròfils duen a terme es completament diferent a la que fan la resta dels neutròfils, la seua funció es immunorreguladora.
Els neutròfils son designats les cèl·lules “limpiadores”, ja que aquestos tenen que anar als llocs on s’ha produït una infecció o inflamació per destruir els agents patògens. Per això que la funció d’aquestes cèl·lules es detindre l’expansió de l’ infecció, i preparar el camí per a que cèl·lules immunològiques exterminen l’ infecció de manera permanent. Però, amb l’estudi de IMIM i ICREA, s’ha observat que els neutròfils situats a la melsa sense presencia de cap infecció tenen una funció diferent. En aquest òrgan, els neutròfils es troben prop dels Limfòcits B, interactuen amb aquestos, ajuden a l’activació d’aquestos i a donar una resposta ràpida davant dels agents patògens. Això ha sigut una novetat, ja que els neutròfils que es troben a la sang no poden realitzar aquesta funció.
Aquesta noticia m’ha paregut interessant ja que ara es poden fer teràpies més eficaces contra els agents patògens, fer una vacuna que augmenta el nombre de neutròfils de la melsa, etc… En resum, es un avanç per a la medicina i tot el camp de la salut.
Aquest post té relació amb Biologia Humana, amb el tema de la sang i del sistema immunitari, ja que tracta de els neutròfils (cèl·lula sanguínia) i de les respostes immunitàries davant d’un agent patogen.

dijous, 15 de desembre del 2011

XERRADA MARATÓ TV3 2011Organitzades pel Departament de Biologia i Geologia i integrades dintre del Programa SHE, vam tindre unes xerrades que amb el títol QUAN ACABA UNA VIDA EN COMENCEN SIS vam  adreçar als alumnes de 3r ESO i 2n Batxillerat (Biologia Humana).
Aquestes xerrades formen part d’una sèrie d’activitats que organitza la Fundació La Marató de TV3,  la qual té la missió de fomentar i promoure la recerca biomèdica,  així com la sensibilització social sobre determinades malalties que es tracten al programa televisiu la Marató de TV3, mitjançant campanyes de participació ciutadana i actes de difusió i educació.
Enguany les xerrades formen part d'una campanya de sensibilització front als trasplantaments d'òrgans i teixits, on es descriuen els tipus de trasplantaments i regeneració d'òrgans i teixits que es fan a l'actualitat, amb exemples de casos reals. Els alumnes poden veure com canvia la vida d'una persona de la seua edat abans i després del trasplantament, amb les explicacions d'ells mateixos i de les seues famílies, asixí com dels familiars dels donants.
L’activitat va constar d’unes explicacions per part del metge en Jordi Esforç i d’un video molt emotiu, que a la vista de la valoració realitzada pels professors implicats, i la realitzada directament pels propis alumnes va resultar molt positiva

XERRADA MARATÓ TV3 IES POLITECNIC 2011 from Rafa Mollà on Vimeo.dilluns, 12 de desembre del 2011

Nuevo método para eliminar la basura espacial.

- Los Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid han llevado a cabo el proyecto Ion Beam Shepherd for Contactless Space Debris Removal (Eliminación de Basura Espacial con Chorros de Iones) dirigida por grupos como: el Grupo de Dinámica Espacial y el Equipo de Propulsión Espacial y Plasmas, ambos adscritos a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos (ETSIA), uniendo sus conocimientos para llevar a cabo el prollecto.

- Este proyecto pretende evitar el Síndrome de kessler , sindrome propuesto por el consultor de la NASA Donald J. Kessler en el cual el volumen de basura espacial en órbita baja terrestre sería tan alto que los objetos en órbita serían impactados con frecuencia por la basura, creándose así aún más basura y un mayor riesgo de otros impactos sobre otros objeto.

- El proyecto consiste en ejercer de forma continua una pequeña fuerza sobre el residuo y acompañarlo en su trayectoria hasta la reentrada atmosférica o tambien denominada órbita cementerio, una de las supuestas ventajas es que es viable tecnologicamente y así evitariamos el Sindrome de kessler.

Mas información sobre la noticia en question Aquí

Nuevos avances en la lucha contra la leucemia linfática crónica.

La revista "Nature" publicó esta noticia que supone un importante avance en salud, el domingo pasado. (Picar sobre imagen para ver video)Varios investigadores españoles han descubierto la base genética de una variante de la leucemia en un estudio en el que han participado multitud de pacientes afectados.
Gracias a este hallazgo, los científicos han logrado explorar el genoma de 105 pacientes con leucemia linfática crónica e identificar más de 1246 nuevos genes mutados relacionados con esta enfermedad.
Estamos hablando de un tipo de cáncer de la sangre que afecta a los glóbulos blancos o linfocitos; se trata del tipo de leucemia más común en países occidentales, con más de mil nuevos casos diagnosticados cada años en España.
Esta noticia la podemos relacionar perfectamente con el tema relacionado con la sangre, sus componentes y respectivas enfermedades.

dijous, 8 de desembre del 2011

El nuevo planeta KEPLER 22b

El día 6 de diciembre la NASA anunció el descubrimiento de un nuevo planeta llamado Kepler 22b, el cual aparenta ser el planeta más parecido a nuestro que se haya descubierto.

Aquí tenéis la noticia en cuestión:

Sus primeras observaciones fueron tomadas en 2009 y ahora se han terminado. El próximo proyecto de la NASA es averiguar si en él hay vida.

DATOS DE INTERÉS
Se situa a 600 años luz de la Tierra
Tiene un radio 2 veces superior a la Tierra
Gira alrededor de una estrella muy similar al Sol
Se estima que su temperatura media es de 22ºC

A la espera de averiguar su composición este descubrimiento ha reavivado la esperanza de un planeta mellizo al nuestro.

dimecres, 30 de novembre del 2011

Durban, centre de reunió

A la ciutat sud-africana de Durban comença este dilluns la cimera de Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Delegacions de 195 països tenen el repte de renovar els acords internacionals per a lluitar contra el calfament global. La crisi econòmica marcarà esta nova cimera que ha donat continuïtat al protocol de Kyoto, que venç l'any 2012. El Canadà, Rússia i el Japó han dit que només firmaran un nou document si també ho fan els Estats Units i la Xina, dos països que han anunciat que no firmaran cap document vinculant. Les Delegacions dels 195 països tenen com reptes detindre el aument de les temperatures que porten en aument desde el 1997, reduir els maxims de l'efecte hivernacle...

Iniciativas para la protección de los rinocerontes

El parque de Terra Natura a comenzado una iniciativa para la conservación de los rinocerontes. Esta iniciativa es unas charlas educativas sobre las estrategias de supervivencia de estos animales, su estado de conservación y las acciones que se pueden llevar a cabo para protegerles. Estas charlas han alertado del peligro de extinción de las especies de rinoceronte si se continúa con la caza furtiva, y han lamentado que en los últimos tres años, la cifra de rinocerontes muertos se sitúa en torno a los 800 ejemplares. Ya que en los primeros seis meses de este año ya han sido cazados más de 193 ejemplares en Sudáfrica, y en 2010 esta cifra alcanzó los 333 rinocerontes que habían sido matados para conseguir sus cuernos.
En este parque e conservan ejemplares que gracias a que no están desprotegidos en su hábitat no pueden ser cazados. Esta caza tiene que ser erradicada para evitar la extinción de los rinocerontes.


Esta notici ha sido ayada en la pagina web: http://www.noticias.com/original/terra-natura-benidorm-pone-en-marcha-una-campana-contra-la-extincion-de-los-rinocerontes.1322980

El desastre de Fukuchima se podría haber prevenido

El desastre de la central de fucuchima se podría haber evitado si la empresa Tepco la empresa encargada de la seguridad de esta empresa hubiera hecho casa de los estudios de prevención que se realizaron para la contracción de esta central nuclear. El estudio que alertaba del riesgo de que un tsunami de hasta 15,7 metros de altura golpeara la central y que recomendaba que se alzara el muro defensivo que protege sus instalaciones. Tepco ignoró este informe interno de 2008, que consideraba escaso el dique de diez metros de alto que resguardaba Fukushima, por considerarlo "poco realista".
El día 11 de marzo el seismo lazo una ola de 15 metros contra la costa El agua inutilizó los generadores de emergencia y la planta se quedó sin alimentación eléctrica para mantener en marcha los sistemas de refrigeración del núcleo de los reactores, que terminaron por fundirse provocando el mayor accidente atómico desde Chernóbil.
Si a la empresa hubiese hecho caso de las predicciones i no hubiese reparado en gastos de seguridad este desastre se podría haber evitado.

la noticia es de la pagina público.es

dilluns, 28 de novembre del 2011

Gota freda

En els últims dies hem pogut observar en la nostra comunitat els efectes de la denominada gota freda. Pluja molt comuna en esta època de l'any i formada per una  atmosfera prou inestable i  una temeperatura de la mar encara prou calenta i amb una gran evaporació i bosses d'aire gelat que vénen de l'oest. Quan entren en contacte eixes dues masses d'aire de diferent temperatura ,es crea una gran inestabilitat  que origina al final la descàrrega d'una gran quantitat d'aigua en molt poc temps en zones relativament pròximes a la costa. Aquestes plujes característiques d'aquesta época de l'any ajuden a omplir les nostres reserves hídriques pero principalment la gota freda es més coneguda per els seus efectes devastadors, com poder comprobar en la notícia. Efectes com l'acumulació massiva d'aigua per metre quadrat que provoca inundacions, destrucció de béns materials i en ocasions aqueste plujes poden emportar-se inclús vides humanes.

diumenge, 27 de novembre del 2011

La marihuana

La primera seqüència del genoma d'una planta medicinal que s'ha pres ha sigut el de la marihuana gràcies a un estudi publicat per Elena Sanz en la pàgina web MuyInteresante el dia 21/11/11 que intenta donar una explicació a la producció de droga per part de la planta. Els científics van comparar genoma y el transcriptoma de la marihuana amb el del cànem de Finola (el qual no conté droga) i van trobar que la marihuana conté un enzim anomenat sintasa THCA, el qual participa en la producció del tetrahidrocannabinòlic (THA) que és el principi actiu del cannabis, mentre que el cànem de Finola no, així com altres tipus de cànems. Per tant, és, sense dubte, aquest enzim el què li confereix a la marihuana el seu poder d'alterar de ment.

Finalment, l'article acaba mencionant els diferents usos que la marihuana a pres al llarg de la història, entre els quals destaca el curatiu, la producció de teixits o d'oli ric en Omega 3. No obstant això, no hem d'oblidar que el seu consum, encara que siga per raons mèdiques, ha d'estar controlat, ja que causa molta addicció.

Aquest article el podem relacionar amb el tema del metabolisme de l'assignatrura de biologia, i més concretament amb els enzims.

De l'aigua al gel

L'aigua és una de les biomolècules que hem estudiat en l'assignatura de biologia en el tema de bioelements i biomolècules inorgàniques. En l'apartat de de propietats de l'aigua, l'aigua ens mostra que el seu punt de solidificació és als 0 graus centígrads, no abstant això, un article publicat en la pàgina web MuyInteresante assegura que l'aigua passa totalment de l'estat líquid al sòlid als -13 graus centígrads.

És a aquesta temperatura quan totes les molècules d'aigua formen una estructura cristal·lina tridimensional on les molècules mantenen una posició fixa enganxant-se a quatre molècules més d'aigua a través dels ponts d'hidrogen i formant així el gel.
Açò, sense dubte, és un descobriment clau per combatre el canvi climàtic, ja que es pot conèixer exactament la temperatura de solidificació de l'aigua.

reptiles gracias a la droga


Se ha extendido por Europa la llamada droga barata ''krokodil''este nombre le es dado por las escamas que produce en la piel y está formada por compuestos que destruyen la piel provocando una lenta y dolorosa muertehttp://www.primerahora.com.mx/index.php?n=60137con efectos secundarios peores que la heroína,su bajo precio es debido a su casera y fácil preparación .
En Rusia,actualmente el país con más heroinómanos del mundo,han pasado a depender ahora de esta nueva droga.http://www.youtube.com/watch?v=rv1QAk2-8d8

Tarjetas ITV calculan el nivel de CO2 emitido por los coches

Fabricantes de vehículos estarán obligados a poner en todos sus vehículos una tarjeta de inspección técnica de vehículos (ITV) para así saber la cantidad de dióxido de carbono emitida a la atmósfera.
Tal y como se dicen en la noticia, esta medida se pondrá en el 2012 gracias a una orden del ministerio de Industria, Turismo y Comercio para así informar sobre los niveles emitidos de dióxido de carbono y así poder conseguir reducir esta emisión nociva.

Hasta que punto son buenas las comidas instantáneas?

Según un articulo publicado en el diario El ConfidencialLas comidas instantáneas se deben consumir con poca frecuencia, sobre todo si tenemos a mano una serie de productos frescos y naturales. Además, la comida instantánea tiene una seria de componentes y convervantes que pueden ser dañinos para la salud de algunas personas (sobretodo diabéticas y hipertensas) , como por ejemplo el glutamato monosódico.


La utilización de estos productos se da principalmente en el mundo urbano, a causa de la incorporación de la mujer al trabajo, y del avance de algunas tecnologías (refrigerador, microondas) las cuales hacen más fácil la toma de estos alimentos.

Aunque algunos de los conservantes que contienen estos alimentos están científicamente aprobados, es cierto que contienen un alto contenido de sal, energía y sobretodo grasas saturadas que pueden dañar fácilmente a la salud. 
Es preferible comer alimentos naturales, que no dañan tanto a la salud.

Especies amenazadas en Ecuador

Millones de especies acuáticas y terrestres están siendo amenazadas por extinguirse.
Tal y como dice en la noticia, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, seis mil especies identificadas en el Ecuador están siendo amenazadas con extinguirse a causa de una serie de factores como son el cambio climático, la sobreexplotación de la especie, etc...
Entre las especies afectadas están el tiburón toro, el tiburón ángel y la giant manta, así también como plantas como la caoba y el cedro.
En Ecuador según el UICN unas 2265 especies están amenazadas, incluidas 7 extintas y 326 en peligro crítico.

El ADN se ‘sobreenrolla’ para asegurar su división

Un estudio realizado recientemente ha podido demostrar que el ADN, durante el proceso de la mitosis, se sobreenrolla activando una enzima denominada topoisomerasa II que se encarga de separar las cadenas de ADN manteniendo su material génetico invariable.
Además, tanto la condensina como el huso mitótico son los que hacen que se active este enzima que comienza a separ las cadenas del ADN.
Durante este proceso, el ADN se compacta y ayuda a que los cromosomas se mantengan resistentes durante la división celular.


Este descubrimiento es importante porque la topoisomerasa II se utiliza durante la quimioterapia realizada a pacientes con cáncer. Por ello, es imprescindible conocer el funcionamiento de este enzima.
Esta noticia esta relacionada con el tema 11 del libro de texto de segundo de bachillerato que trata sobre los procesos de meiosis y mitosis celular.
En mi opinión es una noticia bastante interesante porque nos muestra como a partir de la división celular se originan dos células nuevas con el mismo material genético y como a partir de mutaciones que se producen en el ADN se pueden producir tumores.
La noticia está extraída de Sinc (donde fue publicada el 10/3/11) aunque anteriormente había sido publicada en la revista Science.

Desarrollan un tejido celular que puede sustituir al marcapasos

Investigadores del Hospital Infantil de Boston (Estados Unidos) han conseguido mediante un gran esfuerzo conseguir que en un futuro, los niños que padecen un bloqueo cardíaco, puedan hacer su vida sin la necesidad de implatar en su cuerpo un marcapasos.
Lo  han conseguido mediante numerosos estudios con animales, en los que destaca la creación de un tejido a partir de las células del propio animal, que puede ser sustituible al marcapasos, los cuales en los niños presentan numerosos pasos que se traducen en pasar por el quirófano numerosas veces.Una posible ayuda para la cura del cáncer

Un equipo de investigación a logrado descifrar el mecanismo que interviene en la formación de tejidos celulares epiteliales. Dicha investigación podría ser importante, ya que gracias a ella se pueden buscar soluciones terapéuticas contra la enfermedad más temida de estos tiempos, el cáncer.


Este descubrimiento hace que los epitelios de las células (que son capas que recubren el organismo) adquieran una "identidad funcional". Gracias a esta identidad, se podría intervenir en el proceso de creación de tumores, disminuyendo a si la posibilidad de tener cáncer, ya que la mayor parte de los tumores con peor diagnóstico se originan en estos tejidos.

La obesidad de Europa podría igualar la de EEUU

La obesidad es uno de los problemas más graves que hay actualmente en nuestra sociedad. 


Según un artículo publicado en la revista elmundo, la cifra de personas que tiene esta enfermedad en la Unión Europea se esta elevando bastante, subiendo hasta casi un 20%, igualando casi a la cifra de EEUU, que sobrepasa casi el 30%. Algunos estudios que se realizaron para estudiar bien esta enfermedad, sacaron como conclusión que los estudiantes tienen menos nivel de obesidad que las personas que no estudian. En España, los hombres son los que tienen mayor índice de sobrepeso, superando a las mujeres en un 2,6%. En EEUU, las personas de mas de 65 años son los que experimentan con mas frecuencia esta enfermedad tan desastrosa.
Cabe destacar que los países con mayor porcentaje son entre otros, Malta y Reino Unido.

GEN DEL SUÏCIDI

Aquesta notícia ens mostra que un estudi ha trobat un gen que està vinculat a la conducta suicidia. És clar que el que fa que una persona arribi al suïcidi són els esdeveniments que marquen la seva vida. Però aquelles persones que presenten una configuració determinada en el gen BDNF són més propensos a deixar-se portar per la desesperació i per tant llevar-se la vida. Ja s'ha demostrat que el gen BDNF està involucrat en el desenvolupament del sistema nerviós, i és per això que s'ha descobert que està implicat en el comportament suicidia.
La investigació consistia a estudiar a persones que tenen algun trastorn mental, i  van descobrir que les persones que posseïen certa variant genetica teníen un major risc de conducta suicidia que les que no posseïen aquesta variant. De 3352 persones, 1202 tenín antecedents de conducta suicidia. Aquest estudi va ser dut a terme per un equip de cienntífics del Centre per a l'Addicció i la Salut Mental a Toronto.
Els resultats d'aquesta investigació, poden conduir al desenvolupament de tractaments per a aquest gen amb la finalitat d'ajudar a prevenir el suïcidi, es podria realitzar un test genètic per la detectar a les persones amb tendència al suïcidi, o també es podrien realitzar fàrmacs per modificar l'activitat del gen.


Atracción por el olfato


¿Sabei que el olor que nosotros emitimos hace que atraigamos al sexo opuesto y juega un papel muy importante en esta conexion? Las mujeres atractivas tiene un complejo sistema basado en su aroma natural que permite así atraer al sexo opuesto. el olor corporal y las feromonas(hormonas de atracción sexual que causan efectos en el otro sexo) que son decisivos a la ora de buscar pareja o sentirse atraído por ella. Los efectos de las feromonas afectan más a los hombres, sobre todo durante la ovulación de las mujeres, días en los que el olor les resulta más atrayente.
Cada persona tiene un olor corporal distinto al de los demás según su genética, porque ni siquiera los miembros de la misma familia huelen igual; además, este olor está determinado para que a las mujeres les desagraden los hombres de su familia y no sientan interés por ellos.
Pero no se investigado más en este tema ya que es caro y difícil. Aunque hay marcas de perfumes que llevan feromonas para atraer al sexo contrario


Fuente:http://axxon.com.ar/not/160/c-1600080.htm

La polaritat del teixit epitelial i el càncer

Un article publicat en la revista Investigación y Ciencia publicada en l'edició d'octubre de 2011 per Fernando Martín Belmonte ha trobat una relació entre el teixit epitelial i la formació de tumors.

Per ser més exactes la relació estaria determinada per la asimetria o polaritat que té aquest teixit, la qual bé donada, sobre tot, per la diferenciació de dos membranes (apical i basolateral) i els orgànuls citoplàsmics (aparell de Golgi, centrosomes,...). A més, la genètica també juga un paper essencial en aquesta polaritat.
 
Per altra banda, les unions cel·lulars també resulten essencials per a la polaritat del teixit epitelial. Aquestes unions són degudes, en gran mesura, als complexos moleculars de polaritat que són un conjunt de molècules que faciliten la formació de capes polaritzades i l'adquisició de formes tridimensionals.
Finalment, el tràfic de vesícules i el citoesquelet també augmenta la seua asimetria (conferint-li cohesió i adhesió).

Aquestes són les característiques que confereixen al teixit epitelial la seua polaritat, però l'origen d'aquesta és degut a la divisió asimètrica de les cèl·lules mare a l'hora de formar nou teixit epitelial. Aquesta diferenciació és fonamental per al desenvolupament de l'organisme, i la pèrdua d'aqueta li confereix a les cèl·lules epitelials característiques tumorígenes.

Aquesta associació entra la pèrdua de la diferenciació del teixit epitelial i la progressió tumoral, obri, sense dubte, una nova via d'investigació cap a la cura del càncer.

Sols hem resta dir que aquest article es pot relacionar amb el tema de teixits que hem donat en l'assignatura de Biologia Humana, on hem pogut estudiar i veure al microscopi aquest tipus de teixit.

Los ordenadores del futuro.Han sido inventadas unas lentes de contacto con las cuales es posible ver imágenes. Este artefacto ha sido diseñado por científicos de EEUU y Finlandia, quienes piensan que desenvolupando este invento pueden transmitir información en tiempo real directamente a nuestro campo visual, sin necesidad de cables.

Las lentes están formadas por una antena la cual reparte la energía recibida de una fuente externa, y por un circuito que almacena la energía y la transmite a un chip que contiene un único LEDEstas lentillas sólo han sido probadas en los ojos de un conejo vivo para evaluar posibles daños que puede causar a la vista. Como resultado se obtuvo que no produjeron ningún daño ni en la córnea ni en ninguna zona del ojo, y comprobaron si las lentillas le habían causado algún tipo de abrasión, pero no encontraron ninguna irregularidad.
A pesar de los resultados positivos, también hubo inconvenientes, el primero fue conseguir que el ojo percibiera la información proyectada con claridad, ya que el ojo humano tiene una distancia focal mínima de varios centímetros, por lo que los textos proyectados en las lentes probablemente aparecerían borrosos. Como solución incorporaron un juego de lentes Fresnelen el dispositivo para enfocar la imagen proyectada en la retina. Bautizadas así en honor a su creador, Augustin Fresnel, estas lentes de una corta distancia focal son mucho más delgadas que las habituales. Y otra posible desventaja es que en la fabricación de circuitos eléctricos se utilizan materiales que podrían resultar tóxicos.
Aun quedan muchas pruebas por hacer para que se puedan probar estas lentes sobre humanos. Afirman que en un futuro los consumidores de estas lentillas lograrán leer textos y ver imágenes, como si sus ojos fueran una pantalla de ordenador, cuando las lentillas contengan cientos de píxeles podrán leer correos electrónicos cortos o breves textos.
En mi opinión creo que será un gran avance para la tecnología y es un invento muy innovador y original, ya que si este invento llega a salir bien, podría ser una gran revolución para el mundo de los negocios e Internet. Y por la parte de hacer experimentos con seres vivos, en el estudio subrayan que estas pruebas se realizaron siguiendo escrupulosamente las normas que regulan el trato que los animales deben recibir durante los ensayos en laboratorio.
La noticia ha sido extraída de EL MUNDO

Una vacuna española contra el VIH logra una respuesta inmune del 90%

La revista MuyInteresante publica que una vacuna contra el VIH logra una respuesta en pacientes del 90%, esta eficacia inmunitaria proviene  del MVA-B, que recibe su nombre de su composición (Vaccinia Modificado de Ankara).
El MVA-B fue un virus atenuado que se usó para erradicar la viruela.
El MVA-B, ha sido elaborado y patentado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El compuesto ha demostrado tener una respuesta inmune al virus.
El estudio estuvo basado en la inyección de este compuesto en personas sanas, para entrenar su sistema inmunológico y así detectar y aprender a combatir esos componentes del virus. Las principales células de este estudio son los linfocitos T y B, que son los encargados de detectar las sustancias extrañas que se introducen en el organismo y enviar la señalización necesaria para destruirlas. Pero, para que la vacuna sea realmente efectiva, a parte de un gran sistema inmunitario, se requiere poder generar en él una respuesta duradera contra futuros ataques, por ello, el organismo ha de ser capaz de mantener un nivel básico de linfocitos T.
Los análisis en los pacientes vacunados revelan que más del 50% de los linfocitos T y D eran de efecto memoria, dato que concordaba con el 85% de los pacientes que mantuvo su respuesta inmunitaria.
En mi opinión, una vez más la ciencia nos ha demostrado su poder y supone una gran avance para nuestra salud y el combate contra tan temida enfermedad.
A continuacón os dejo un video que salió en TVE, acerca de esta noticia.Así eran los genes de la mujer más vieja del mundo

Según la noticia publicada en la revista MuyInteresante, un grupo de científicos ha descifrado la secuencia del ADN de una mujer que vivió 115 años. Esta poseía una mente de alguien varias décadas mas joven y ningún signo de demencia.
Esta mujer fue un bebé prematuro y en un principio se creía que no sobreviviría. Tuvo una vida llena de salud. Luchó con éxito contra un cáncer de mama a los 100 años y murió de un tumor estomacal.
Antes de morir, los médicos les hicieron un test de habilidades mentales y mostró que tenía habilidades de una mujer entre 60 y 70 años mas joven.
Al examinar los médicos su cerebro, así como su código genético,  ya que la anciana donó su cuerpo a la ciencia,  los médicos descubrieron que poseía genes que actuaban como un escudo protector para protegerla de la demencia y esto podría explicar el hecho de que algunas personas vivan más o menos, ya que en realidad, nacen con esta predisposición genética.
Creo que esta investigación es un gran paso, ya que gracias a esto podríamos determinar nuestra esperanza de vida.