diumenge, 11 de maig del 2014

Centenaris espanyols i japonesos revelen una clau genètica de la longevitat


Els gens de 894 ancians de més de cent anys a Espanya i Japó han revelat que el secret d'una vida llarga , almenys en el sud d'Europa , està darrere d'una variant al cromosoma 9p21.3 , que abans ja s'havia associat amb el risc de patir malalties cardiovasculars .

Les persones que arriben a centenàries tenen una vida d'almenys quinze anys més que un ciutadà occidental mitjana . Aquesta excepcional longevitat és un tret que s'hereta parcialment .

Hi ha diverses variants de gens que són candidats a tenir les claus d'una senectut saludable . Per exemple , una variació en la seqüència de l'ADN anomenada polimorfisme rs1333049 en el cromosoma 9p21.3 es relaciona amb malalties cròniques associades a l'envelliment -sobretot amb les malalties cardiovasculars.


L'al·lel C és la còpia d'aquest gen relacionada amb un major risc . Per esbrinar si aquest polimorfisme també s'associa amb la longevitat extrema , investigadors espanyols han analitzat en dues cohorts independents , tant per la geografia com per l'ètnia , les freqüències d'aquest polimorfisme entre centenaris i adults sans .

"Els centenaris no són només la cúspide de la piràmide poblacional" , afirma Lucía . "També representen un model d'envelliment saludable ja que han posposat , i fins i tot de vegades evitat , malalties cròniques pròpies de l'edat i la pèrdua d'independència i solen estar igual de sans que els nonagenaris " .
Per aquesta raó , segons els autors és important intentar conèixer els factors genètics o ambientals que condicionen les possibilitats d'arribar a aquesta edat .

Podem relacionar aquesta noticia amb el tema 15 de BIOLOGIA: els gens y les seues funcions. Per a més informacio clikeu AQUI