dilluns, 12 de maig del 2008

EL METABOLISME URBÀ CONSTATA LA INEFICIÈNCIA DEL SISTEMA


De manera molt recurrent s'afirma que la superació dels problemes ambientals ha de passar per la recerca i la gestió integrada i interdisciplinària. L'agrupació AuS (Arquitectura i Sostenibilitat) del COAC i el grup de recerca SosteniPrA, adscrit a l'ICTA de la Universitat Autònoma de Barcelona, ho van demostrar en un acte - debat per tal de mostrar el desenvolupament d'indicadors de sostenibilitat urbana i la seva posterior implementació en el planejament. Que es tracta d'una matèria amb interès ho demostra l'elevada assistència d'arquitectes i urbanistes que van fer petita la sala del Foment de les Arts Decoratives (FAD) on es va dur a terme l'esdeveniment.

L'anàlisi sistèmica del medi urbà permet detectar elements ineficients com la manca d'aprofitament de les aigües pluvials, les pèrdues en la distribució o la diferència de consum en equipaments molt semblants.

El grup Sostenibilitat i Prevenció Ambiental (SosteniPrA) treballa en els àmbits de l'anàlisi del cicle de vida, l'ecodisseny, l'ecoficiència, l'ecologia industrial, l'anàlisi de fluxos materials i energètics, aplicat als sistemes industrials, urbans i agrícoles. En el cas dels sistemes urbans es pot treballar tant a escales macro (país, regió metropolitana, ciutat) com a altres més reduïdes (barri, edifici, pis o mobiliari).