divendres, 16 de maig del 2008

Gestió ambiental


Un sistema de gestió ambiental és la aprt del sistem de gestió d'una organització que centra la seua atenció en les interaccions d'aquesta amb el medi ambient. Gestionen tots els aspectes d'organització que tenen efectes sobre l'entorn ambiental. L'experiència demostra que com passa amb la resta de sistemes de gestió, la seua millora únicament pot garantitzar-se a aprtir d'una actuació continuada:

- Coneixement de la situació de partida.

-Consideració estratègica del medi ambient per a la direcció de l'organització.

-Adopció de tecniques de millora continua per a conseguir els objectius marcats:


Per això la majoria de sistemes de gestió ambiental estan construits baix el model "planificar, fer, comprovar i actuar"

PLANIFICAR: on s'inclouen els aspectes ambientals i s'estableixen els objectius i les emtes a conseguir.

FER: tenint en compte els controls operacionals necessaris.

COMPROVAR: si s'han obtés els resultats del seguiment.

ACTUAR: revisant el procés obtingut i corregint les desviacions observades, efectuant canvis necessaris per a la millora del sistema.

He fet una breu explicació de la Gestió ambiental i en què consisteix, perque esta totalment relacionada en l'últim tema que hem donat i per a què ens puga aclarir i al seu torn servir de revisió.

L'enllaç el podem trobar ací.

1 comentari:

Iris ha dit...

Quantes més siguen les gestions i les organitzacions que s' encarreguen de tots els problemes medioambientals, millor es faràn totes les gestions per a que tota la problemàtica es solucione i es respecte el medi ambient.