dimarts, 13 de maig del 2008

RESIDUS AGRICOLES I FORESTALS


Entenem com a residus agrícoles aquells que provenen de conreus llenyosos o herbacis. Aquests residus s’obtenen de les restes dels conreus, així com de les neteges que es fan al camp per tal d’evitar les plagues o els incendis. Els residus forestals poden venir d’una banda del manteniment i millora de les muntanyes i masses forestals, quan s'hi fan podes, neteges, etc, i, d’altra banda, són els residus resultants de tallar les soques dels arbres per fer productes de fusta, com mobles, etc...Finalment, els cultius energètics són uns conreus de plantes de creixement ràpid destinades únicament a l’obtenció d’energia.Aplicacions de l’energia obtinguda a partir dels residus agrícoles i forestalsEls residus agrícoles i forestals després de ser transformats pels diversos processos ja esmentats donen lloc a uns productes que poden tenir aplicacions variades.Els productes que s’obtenen poden estar en forma sòlida, líquida o gasosa i depenent d’això tindrà aplicacions diverses (calor, electricitat i força motriu).