dissabte, 12 de novembre del 2016

La genètica com a solució a la meningitis.

L'enfermetat de la meningitis és la principal causa de mort de moltes persones. Però se sap que, encara que molta gent puga arribar a la mort a causa d'aquesta, molta altra és tan sols portadora, és a dir, la poden transmetre però és més difícil que els afecte. Aquestes persones portadores solen ser els xiquets, i es deu a que, segons un estudi de Scientific Reports publicat el 4 de novembre, poseeixen una combinació de gens o variant genètica capaç de protegir-los y reduïr el seu risc de parti-la fins a un 60%.

 Per a dur a terme aquest estudi, s'ha seguit un projecte basat en l'observació del genoma humà, amb la qual s'han detectat moltísimes combinacions genètiques. Una part d'aquestes, a les quals se'ls va anomenar SNP's i que pertanyien al factor H del complement, determinaven la resistència que cada individu pot oposar a l'enfermetat esmentada, és a dir, la seua vulnerabilitat.

Així, la meningitis té la capacitat d'unir-se al complement esmentat abans, segons la variant genètica de cada individu, i d'expandir-se així pel cos, fet que suposa un gran avantatge per al patogen, ja que es facilita la seua extensió dins de l'organisme.
La meningitis és tan perillosa perquè es produeix de sobte i és molt inesperada. A més, suposa una infecció generalitzada en tot el cos que té un gran perill.

Personalment, he agafat aquesta notícia perquè m'ha paregut molt interessant que hagen pogut obtindre unes combinacions genètiques amb les quals baixe tant la probabilitat de patir aquesta greu malaltia. Pense que aquest coneixement és un gran avanç que es podria utilitzar establint estudis en totes les persones que vulguen per a detectar aquest complement i canviar part dels seus gens per a fer-les inmunes davant d'aquesta.

Esta notícia està relacionada amb els temes de genètica, microbiologia i inmunologia de 2n de batxillerat.

Per a més informació, llegir ací.

1 comentari:

Rafa Mollà ha dit...- Interessant aquest enllaç a Polimorfisme de Nucleòtid únic per a poder explicar les variacions que poden haver en un gen i que poden portar a proteïnes molt diferents https://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_de_nucle%C3%B3tido_%C3%BAnico
- Interessant article perquè al llarg de lcurs, concretametn en Immunologia parlarem del COMPLEMENT