dissabte, 16 de maig de 2020

Teràpies CAR-T contra el Covid-19Als Estats Units, més concretament a l'Escola de Medicina de Duke-NUS, s'està explorant la posibilitat de fer ús de l'ingenyeria de receptors específics per al virus Covid-19 en les cél.lules inmunes del pacients. La teràpia, ha sigut revolucionària per pacients amb altres tractaments com el del càncer o l'Hepatitis B, segons ha dit una revista cien´tfica anomenada 'Journal of Experimental Medicine'. Doncs aquest tractament pot ser útil potencialment per controlar enfermetats infeccioses com es el coronavirus.

El tractament consisteix un una extracció de cèl.lules inmunes, anomenats en el món de la inmunologia linfòcits T, del torrent sanguini del pacient per poder ingeniar un dels dos tipus de receptors en elles, els receptors antígenics quimèrics  (CAR) o els receptors de le cél.lules T. Aquest últims es poden trobar de forma natural en la superfície del linfócits T. Per altra part els CAR són receptors artificials generats a un laboratori. Aquestos fa que els linfócits T manipulats puguen reconèixer cél.lules infectades tant pel virus com pel càncer.

Segons el líder del treball, Anthony Tanoto Tan, la teràpia es un clàssic en la lluïta conta el càncer, on el linfòtits són redirigits a trobar y neutralitzar la cèl.lula del càncer. Per altra part no s'ha realitzat una exploració d'aquest potencial contra virus específics i enfermetats infecciose com son el VIH o VHB (Hepatitis B), els qual poden ser un gran objectiu per la teràpia.

Aquest projecte requireix de personal especialitzat i ha de ser administrada definitivament, això fa que el cost siga excesiu pel tractament. En canvi en enfermetats com el VHB, els tractaments antivirals actuals suprimeixen la replicació viral i a soles curen a un menys del 5% dels pacients tractats.

Altre autor comenta que ells demostren que la redirecció d eles cél.lules T pot fer que aquestes ataquen el Covid-19 i que estan començant a estudiar el potencial que té en enfermetats com aquesta, a més per poder protegir als pacients dels efectes asintomàtics.

El tractament d'questos pacients amb una combinació d'antivirals i cél.lules T CAR podria ser una opció acertada. L'enfoc de l'equip que fa ús de la electroporació de ARNm per disenyar cél.lules T CAR frena la seua activitat funcional a un curt periòde de temps, el que proporcioma caracte´rstiques de seguretat millors adequades al seu ús en pacients amb enfermetats virals cróniques.


Us deixo el link a la notícia original per si acàs voleu visitarla.