dissabte, 4 de maig del 2013

Un virus amb gran capacitat de propagació i letalitat.

Notícia extreta de ELPAIS

Al nord-est de la Xina es troba el patogen que combina l'elevada letalitat del virus de la grip aviària amb la facilitat de transmissió de la grip A. Aquest experiment es va realitzar com simulació al que passaria si tots dos virus coincidissin en una mateixa persona o animal, ja que l'H5N1 no ha desaparegut i té una letalitat del 59.6%, i d'altra banda H1N1 té una gran capacitat de propagació.

Durant aquest experiment s'han intercanviat gens sencers de l'H5N1 pels de l'H1N1, creant fins a 127 virus recombinants. Aquests exemplars van ser utilitzats per infectar "cobayas", fet que va confirmar la rapidesa de propagació, així es va descobrir que n'hi havia prou que l'H5N1 original intercanviés dos gens concrets amb l'H1N1 per esdevenir fàcilment transmissible, això és dolent ja que fa que la recombinació sigui més senzilla. Tot i que la investigadora insisteix que el seu objectiu és avançar-se a un risc possible, el seu treball ha estat criticat per la por que algun grup terrorista robi aquesta mostra com a intent de fabricar una arma bioquímica, encara que això no està tan clar perquè les "cobayas" posseeixen diferències importants respecte als humans.

Encara que aquest experiment s'hagi realitzat per avançar-se al que pot arribar a succeir si aquests dos perillosos virus arriben a coincidir en la naturalesa, crec que és de vital importància la recerca de la solució per arribar a extingir aquests virus, ja que si s'arriba a produir aquest esdeveniment podria acabar amb la raça humana per la seva gran efectivitat i ràpida propagació.