divendres, 8 de novembre de 2019

LA TÈCNICA CRISPR REVOLUCIONA ELS LABORATORIS


Resultat d'imatges de adn
La tècnica d'edició genètica anomenada tècnica CRISPR porta revolucionant els laboratoris des de l'any 2012. Aquesta tècnica, CRISPR, fa referència a unes regions del genoma de procariotes, bacterias i arquees. En aquestes regions s'emmagatzena informació sobre els organismes invasors que normalment son virus. Les bactèries, tenen la capacitat de recordar i reconèixer aquestos invasors i destruir-los. És a partir d´aquestos components que s'ha desenvolupat aquesta tecnologia, es a dir, la tecnologia CRISPR.
Cadascuna de les nostres cèl·lules guarda 6000 milions de bases, "les lletres" de l'alfabet en què s'escriu l'ADN. Eixes lletres s'ordenen en seqüències per dotar-se de sentit, és a dir, segons com estan ordenades donen una informació o una altra. Llavors poden sofrir nombroses alteracions que acaben generant mutacions perjudicials per a la cèl·lula, des d'una lletra que en una determinada seqüència es reemplatzada per una altra o lletres que falten en una seqüència. En l'actualitat es coneixen al menys 75.000 alteracions d'aquestos i d'altres tipus associades a enfermetats genètiques.

En la tècnica CRISPR habitual, els científics dissenyen una molècula d'ARN (àcid ribonucleic) complementària a la seqüència d'ADN que volen editar i afegeixen una proteïna, Cas9 (Crispr associated protein 9) que actua com unes tisores. Aquesta màquina molecular, es capaç de trobar el tram d'ADN desitjat i retallar-lo, afegint si és necessari un altre fragment d'ADN amb nova informació sintetitzada pels científics. L'estratègia de David Liu és diferent, ha creat un espècie de tècnica Crisp9 millorada i molt mes precisa.
Utilitza una variant de les tisores Cas9, capaç de retallar una soles de les dos cadenes que formen la característica doble elice de l'ADN, evitant així mutacions no desitjades.


Un problema d'aquesta tècnica és que de vegades l'operació falla i es generen mutacions que no volem, com a resultat la major part de les 75.000 variants genètiques humanes associades a enfermetats, no es poden corregir actualment però el seu mètode, és dir el mètode de David Liu, pot corregir al voltant del 89 % d'aquestes 75.000 .
Les conclusions de l´estudi estan basades en els resultats de 175 experiments en cèl·lules humanes al laboratori, incluint la correcció de les causes genètiques de trastorns com ara l'anèmia falciforme.


L´any passat naixqueren en Xina els dos primers nadons els quals el seu genoma fos modificat per a què foren immunes al virus del sida. 


La tècnica d'edició genètica encara no és perfecta i pot generar mutacions no desitjades en altres llocs del genoma. Aquest és un avanç al·lucinant que podria solucionar alguns dels problemes en l´edició genètica.