dilluns, 15 de febrer de 2010

Noves funcions del gen Wt1


Uns investigadors de la UMA (Universitat de Màlaga) han publicat un estudi en la revista Nature Genetics que parla sobre el Wt1, un gen que sembla que actua en la formació d'artèries coronàries (que si fem memoria són les que proporcionen sang rica amb oxigen al cor per a què puga funcionar bé).


Per altra banda, el Wt1 està relacionat amb el tumor de Wilms (un càncer de ronyó que sol afectar a xiquets). Quan aquest gen s'inactiva en ratolins, els embrions no produeixen ni ronyons, ni gònades, ni melsa. Però moren per problemes cardíacs, no renals. S'ha comprovat que aquest gen és esencial en la formació del cor. El que fa és diferenciar els pecursors de les artèries coronàries.


El que han fet es enactivar el gen Wt1 en la capa externa del cor d'un embrió per a veure que passava. La formació de l'embrió és normal però es mor per la falta de coronàries. Ara que el que tenen són preguntes, com: " què és el que regula el gen, que està per dobre d'ell i què és allò que lactiva?"
Noticia original

I, un vídeo sobre les coronàries: